Breddefodbolden møder coronamur af udfordringer

Mens fodboldspillerne i Superligaen er i fuld sving med at træne igen, så kniber det for en lang række breddeklubber med at få gang i den runde kugle.

Der er ikke plads nok.

Det er det største problem, når genåbningen af dansk fodbold skal ske i praksis ude i mange af breddeklubberne.

Det fortæller Lars Albæk, formand for DBU Bredde.

Han har talt med mange af klubberne, der skal sende deres næsten 330.000 fodboldhungrende medlemmer på græs.

– Det er en udfordring, fordi der er mange retningslinjer, forsamlingsforbud og sikkerhedsforanstaltninger, der skal være på plads. Det er der ikke ret mange af os, der er vant til at navigere i, siger Lars Albæk.

Det er en balanceakt for mange klubber.

– Der er nogle klubber, der mener, at det sagtens kan lade sig gøre. Og så er der nogle, der synes, at det virker besværligt og bureaukratisk.

– Der er også nogle, der ikke synes, de kan overskue det og magte opgaven. Så det svinger meget, siger Lars Albæk.

Især i København slås mange klubber med at få plads til medlemmerne.

– Vi har en helt særlig situation i København, der i forvejen og inden coronakrisen havde kæmpe plads- og kapacitetsudfordringer i forhold til antallet af fodboldmedlemmer versus antallet af tilgængelige fodboldbaner.

– Det pres er bare blevet ekstra stort, når vi nu kan åbne op, men kun inden for de retningslinjer, der er, siger Lars Albæk.

Det er helt lavpraktisk et problem, at man mange steder ikke bare kan dele en stor 11-mands bane op i fire mindre baner.

Hos flere klubber er der tale om kommunale anlæg, som kommunen har ansvaret for, mens forsamlingsforbuddet på maksimalt ti personer håndhæves af politiet.

– Det er noget af en logistisk udfordring med arealerne. Hvad kan vi, hvad må vi, og hvordan kan vi instruere vores frivillige ledere og trænere, så det kan gøres på en forsvarlig måde?
– Nogle af de største klubber i eksempelvis København vil måske kun kunne tilbyde deres medlemmer træning en gang hver anden uge, siger Lars Albæk.

En hurtig søgning viser, at klubber som HIK, B93 og KB har informeret deres medlemmer om at vente lidt endnu med at starte træningen op. Flere af dem forventer dog at kunne tage imod medlemmer fra næste uge.

Klubberne skal først have afklaret en masse coronaspørgsmål, lyder den sammenfattende konklusion.

Det er ikke enkelt for DBU at svare klubberne på, om det eksempelvis er tilladt at dele en 11-mands bane op i mindre arealer.

– Det her ord tilladt er jo nok det mest gråzoneagtige ord, jeg har skulle forholde mig til i de seneste uger.

– Det er umuligt for mig at give et entydigt svar på, hvad der er tilladt og ikke tilladt, når vi nu åbner fodbolden igen.

– Det er derfor, jeg hele tiden gentager, at hvis man er usikker, om noget er tilladt, så spørg det lokale politi, lyder det fra breddeformanden.

DBU har sendt materiale ud til klubberne, hvor de rådes til at tage kontakt til kommune og lokalpoliti.

– Det er den enkelte klubs eget ansvar. Er de i tvivl, må de hellere spørge en gang for meget, fastslår Lars Albæk.

Og når medlemmerne endelig kan komme på græs, så er det fodbold med afstand, hvor der eksempelvis ikke må laves brysttæmninger eller heades til en bold.

– Det er ikke fodbold, som man kender det med kropskontakt. Vi har valgt at kalde det coronafodbold. Det er mere en art teknisk træning. Driblinger, skud på mål og den slags, forklarer Lars Albæk.

/ritzau/