Norsk rente sænkes endnu engang til rekordniveau

Den norske nationalbank har endnu engang været ude at sænke renten. Renten har dermed nået en ny bundrekord. Læs mere om Norge og den faldende rente her.

Norsk rente sænkes endnu engang til rekordniveau

Norsk økonomi ser ud til at gå en ny fremtid i møde. Arbejdsløsheden stiger, og senest har den norske regering fremlagt et revideret statsbudget, der stiger til 419,6 mia. norske kroner -svarende til 4,2% af den norske oliefonds kapital. En nærmest svimlende stigning set i forhold til, at man oprindeligt havde forventet at bruge 2,6%. Det svarer til en ekstraregning på 175 mia. norske kroner.

Det er imidlertid ikke kun statsbudgettet og arbejdsløsheden, der viser udsving – det samme gør sig i høj grad gældende for den norske rente.

Ny rentenedsættelse

Norges centralbank var således – noget overraskende – ude at sænke renten endnu engang i sidste uge. Denne gang blev renten sænket med 0,25%, hvilket betød, at renten nu har nået den magiske grænse på 0,00% – den laveste norske rente nogensinde.

Ved indgangen til 2020 var den norske rente på 1,5%, og der er således barberet halvanden procent af renten siden nytår. Den norske bank udtaler dog i forbindelse med den seneste rentenedsættelse, at man ikke forventer yderligere rentenedsættelser lige om hjørnet. Til gengæld påpeges det også, at det forventes, at renten vil forblive i dette lave niveau i en rum tid fremover.

Forex-markedets reaktion

De voldsomme rentenedsættelser fra norsk centralbanks side har selvsagt haft indvirkning på markedet for forex. I løbet af de seneste tre måneder er den norske krone (NOK) således faldet med 9,3% overfor den danske krone (DKK). En norsk krone koster i dag 0,67 danske kroner, og prisen er endda steget ift. den seneste bund, som var 0,59 danske kroner i anden halvdel af marts måned.

Mest overraskende er det måske i virkeligheden, at den norske valutakurs er steget igen de seneste uger. For når renten sættes ned, er det alt andet lige også prisen på den tilhørende valuta, der sænkes. Den norske krone har dog indtil videre holdt flot stand ift. den seneste rentenedsættelse.

Lav oliepris gør ondt på norsk økonomi

Årsagen til det økonomiske uvejr i Norge skal selvfølgelig til dels findes i den allestedsnærværende corona-virus, men derudover er den ekstremt lave oliepris også stærkt medvirkende til uvejret. Norges økonomi er i høj grad afhængig af oliepriserne, og med svingende oliepriser, der sågar har været negative, er det ikke nemt at styre det norske skib sikkert igennem en økonomisk krise i øjeblikket. I Norge krydser man derfor fingre for, at både corona-virus og lave oliepriser snart er en saga blot.