Benny Schou. Foto: Berit Hvassum

Hoteller og restauranter er fortsat udfordrede trods håndsrækning fra hjælpepakker

Regeringens hjælpepakker har haft en positiv effekt hos mange bornholmske virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen, men den trængte sektors problemer er langtfra løst. Det kan man udlede af det spørgeskema, som brancheorganisationen Horesta har sendt ud til restauranter og hoteller i hele landet, og som blandt andet en snes virksomheder på Bornholm har besvaret.

65 procent af de lokale virksomhederne – det vil sige 13 ud af 20 adspurgte – svarede, “at hjælpepakkerne hjælper” dem, men at de “fortsat er udfordrede på kort sigt”.

Tre virksomheder angav at være godt rustet med de lancerede hjælpepakker. Blot én virksomhed valgte svarmuligheden, “at vores virksomhed er generelt godt rustet, med eller uden hjælpepakker”, mens en enkelt virksomhed satte kryds ved svarmuligheden i den modsatte grøft: “Vi er slet ikke tilstrækkeligt hjulpet med de lancerede hjælpepakker på kort sigt”.

Ifølge Benny Schou, bornholmsk regionalformand for Horesta og direktør på Hotel Balka Strand, kan de bornholmske virksomheder hurtigt komme til at stå i en situation, der betyder, at besvarelserne bliver mere pessimistiske.

– Når tallet ikke er højere, hænger det sammen med, at vi stadigvæk er i vores ydersæson. Hvis de spørger igen om en måned, vil du se flere svare, at hjælpen ikke er nok, siger Benny Schou til Bornholms Tidende.

Hjælpepakkerne har gjort det muligt at hjemsende personale med statslig lønkompensation, så længe virksomhederne forpligter sig til ikke at gribe til fyresedler i perioden, der varer indtil 9. juni. Virksomheder med omsætningstab over 40 procent kan få dækket dele af huslejen eller andre faste udgifter, mens virksomheder, der tvinges til at holde helt lukket, har ret til kompensation for 100 procent af de faste udgifter i perioden.

Horesta skriver i undersøgelsen, at mange virksomheder forventer at falde mellem to stole. Det er tilfældet for nogle sæsonvirksomheder, der har hele omsætningen mellem påske og efterårsferien og derfor har brug for, at kompensationsordningen i større grad tager hensyn til et stort indtjeningsbehov.

For Benny Schou er uvisheden om restriktionernes længde den største bekymring.

 

65

procent af de bornholmske hoteller og restauranter erklærer, at: “Hjælpepakkerne hjælper os, men vi er fortsat udfordrede på kort sigt.”

 

– Det allerbedste ville være, at vi kunne få en slutdato på restriktionerne og få at vide, hvornår vi kan åbne, siger Benny Schou, der på Balka Strand har kunnet mærke effekterne mere end en måned ude i fremtiden, når statsministeren har forlænget restriktionerne forlænges med et par uger.

Personligt regner han med, at både for-, høj- eller sensommeren bliver påvirket af coronakrisen, og ikke mindst er han bekymret for rejselysten på det svenske, norske og tyske turistmarked.

Hvad mener du, at regeringen bør yderligere for at skabe mere tryghed for hoteller og restauranter?

– Jeg har svært ved at svare mere konkret, end at man fortsat skal gøre, hvad man kan for at holde hånden under de virksomheder, man har revet eksistensgrundlaget væk under, siger Benny Schou.

Med undtagelse af en enkelt bornholmsk virksomhed i undersøgelsen har alle droslet ned under coronakrisen, og knap halvdelen holder helt lukket. Blandt de øvrige svarer 30 procent, at de holder delvist åbent, mens 30 procent er slået over på takeaway-ordrer.

Benny Schou fortæller, at muligheden for at sælge mad ud af huset “er et plaster på såret i forhold til den almindelige drift”.

– Hvis alle restauranter holdt åbent, ville kagen blive for stor til takeaway, når der ikke er turister. Men bornholmerne har taget rigtig godt imod det, og det er vi som branche meget taknemmelige for, siger Horesta-formanden.

Han bryder sig ikke om den igangværende debat om besøg i påskeferien. Den negative omtale af turister risikerer at skade branchen, der lever af at servicere gæsterne, mener Benny Schou, som håber, at diskussionen ikke ender med regionale restriktioner.

– Hvorfor skal vi være ringere stillet, fordi vi ligger på en ø. Vores gæster skal have mulighed for at tage med færgen hertil – bare de passer på sig selv.

 

Om permanente lukninger og afskedigelser

Hver fjerde bornholmske virksomhed angiver i Horestas undersøgelse, at der er stor eller meget stor risiko for, at coronakrisen kan fremtvinge en permanent lukning.

Hvordan vurderer du (på en skala fra 1 til 5) risikoen for, at din virksomhed må lukke permanent grundet følgevirkningerne af coronaudbruddet (landsgennemsnittet angives i parentes)?

1 = meget lille risiko: 20 %. (30,6 %)

2: 20 %. (20,8 %)

3: 30 %. (26 %)

4 = 20 %. (13,1 %)

5 = meget stor risiko: 5 %. (6,3 %)

Ved ikke: 5 %. (3,3 %)

Spørgeskemaet rummer også et spørgsmål om, hvorvidt virksomhederne planlægger eller har realiseret afskedigelser.

Hver fjerde virksomhed havde allerede afskediget medarbejdere, da spørgeskemaet blev afleveret 24. marts, mens 15 procent meddelte, at de på svartidspunktet var i gang med at planlægge afskedigelser.

Yderligere 25 procent lod forstå, at det blive nødvendigt at overveje fyringer i løbet af et par måneder, hvis situationen ikke ændrer sig. En enkelt virksomhed svarer “nej, vi ser tiden an” til fyringsspørgsmålet, mens de resterende seks ikke har valgt nogen af svarmulighederne.

Tyve bornholmske virksomheder har besvaret spørgsmålene, og på landsplan har 382 deltaget i undersøgelsen.

 

 

Fem politiske forslag

Horestas politiske afdeling præsenterede i sidste uge fem ønsker, som ifølge interesseorganisationen kan styrke de hårdt pressede erhverv.

1) Forlængelse/udvidelse af kompensationsordningen for turisme- og oplevelseserhvervet

2) Ejendoms- og energiafgifter skal eftergives i 2020 og 2021

3) Differentieret moms for hoteller og restauranter som i vores nabolande. Momsen skal ned på 8 procent

4) En tredobling af markedsføringen af dansk turisme

5) Igangsættelse af en turisme-taskforce