Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Plankestien i klipperne er nået til næste fase

Den eksisterende plankesti, der går i klipperne ved Møllenæs mellem Kampeløkken Havn og Allinge Havn, skal nu udvides. Det oplyser Bornholms Regionskommune i en pressemeddelelse.

Det nye stykke plankesti skal gå i klipperne langs p-pladsen neden for Folkemødehuset.

– Stien skal give flere adgang til klipperne, som i dag er svært tilgængelige på grund af tidligere tiders opfyld. Arbejdet blev igangsat i foråret 2019, hvor en mindre del af plankestien blev anlagt. Arbejdet med plankestien forventes at være afsluttet maj 2020, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

 

Plankestien

Etablereingen af en plankesti i klipperne fra Kampeløkken Havn – over Kampeløkke Å – til den nordlige del af Allinge Havn er inddelt i tre etaper.

Første etape (de grønne streger på kortet) er færdig.

Anden etape (den røde streg på kortet) går nu i gang.

Tredje etape (den blå streg på kortet) starter på et senere tidspunkt.

Kort/grafik: Bornholms Regionskommune

 

Ingen sprægninger

Opgaven skal løses af firmaet Erhvervsdykker Kim Hansen, som vandt et underhåndsudbud ved at komme med det billigste tilbud. Det er et krav til Erhvervsdykker Kim Hansen, at der ikke bliver bortsprægt eller fjernet klipper. Stien skal således tilpasse sig klipperne og vil derfor komme til at variere i bredden og sno sig langs og mellem klipperne. Den skal være en oplevelsessti, der indordner sig efter klipperne og naturen i strandengen.

Det kommende stykke plankesti er anden etape i kommunens planer for at etablere en sti i klipperne fra Kampeløkken Havn – over Kampeløkke Å – til den nordlige del af Allinge Havn. Den tredje og sidste del af stien bliver etableret på et senere tidspunkt.

Projektet er en del af Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge, og det er finansieret med midler fra Staten, Bornholms Regionskommune samt Realdania.