Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Pengene til nedrivning blev brugt – og lidt til

Pengene blev ikke kun brugt. Der blev brugt lidt til. Nemlig 140.000 kroner, som tages af kommunens likvide midler.

Det er bundlinjen på det anlægsregnskab, som politikerne nu bliver præsenteret for i forbindelse med nedrivningen af dele af Klemensker Skole. Nedrivningen blev udført i 2019.

Der blev helt tilbage i 2016 bevilget 2,3 mio. kr. til projektet. Den oprindelige plan blev siden ændret, blandt andet fordi lokale foreninger ønskede at gøre brug af gymnastiksalen. Det medførte på papiret en besparelse, som skulle bruges til til etablering af foreningshus samt til renovering af B-, og C-fløjen på skolen.

Nedrivningen af bygningen, som blev kaldt kødbenet, gav imidlertid en ekstraregning til miljøsanering, fordi der var høje koncentrationer af bly i fugemasse, pudslag og maling. Derudover blev en optisk ledning brudt under nedrivningen. Ledningen blev udskiftet med en bedre type ledning for at imødekomme kommunens optimering af it-forbindelser.

Projektets underskud skyldes hovedsagelig de to forhold, fremgår det af fremstillingen i natur-og miljøudvalgets dagsorden.

Der er foretaget renoveringsarbejder i C-fløjen, men man blev ikke færdige med foreningshuset. Som det har fremgået af tidligere artikler her i avisen mangler man et toilet i fløjen og adgang til vand, før man kan skille denne del af den gamle skole fra resten af skolen, hvor ungdomsskolen holder til.

Det skal bemærkes, at Ejendomsservice er i dialog med Klemensker Land- og Byforening m.fl. vedrørende den fremtidige etablering af foreningshuset, herunder diverse handicapforanstaltninger, står der i dagsordenen.