Foto: Jacob Jepsen

Udvides med 160 kvadratmeter: Et kvalitetsløft der er værd at vente på

Kommunalbestyrelsen vedtog i sidste uge at hæve det oprindelige budget til ombygning af hjemmeplejens nye base i Aakirkeby til 5,3 mio. kr., mere end to mio. kr. over det oprindelige budget fra 2018, for at sikre optimale arbejdsforhold for medarbejderne på det, der med tiden bliver en af Midtbornholms største arbejdspladser.

Til gengæld kræver kommunen, at faciliteterne på Ravnsgade står tomme, mens ombygningen står på.

Ifølge sagsfremstillingen, som er udarbejdet på baggrund af tegnestuen og den kommunale ejendomsservices oplysninger, er det således ikke muligt at opdele bygningen, fordi frakobling af diverse installationer vil berøre den samlede bygning. Derfor skal de 80 medarbejdere i hjemmeplejen senest den 25. maj flytte tilbage til den tidligere base på Doktorbakken. Her skal de opholde sig, indtil ombygningen er fuldført, hvilket ifølge kommunens beregninger sker i begyndelsen af november 2020.

Det er selvfølgelig beklageligt, siger Leif Olsen (SF), formand for natur- og miljøudvalget.

– Vi havde håbet, at man kunne dele det op, så man kunne arbejde i den ene halvdel, mens den anden er under ombygning og omvendt, men det kan altså ikke lade sig gøre, siger Leif Olsen.

Ekstra kvalitetsløft

Omvendt mener han, at den midlertidige tilbageflytning giver mening på sigt, ikke mindst i lyset af den forhøjede bevilling.

– De penge, vi bruger her, får vi glæde af i rigtig mange år frem, siger han.

Ombygningen tilfører desuden nu et ekstra kvalitetsløft, som ifølge en analyse fra Center for Ældre og Center for Sundhed ogForebyggelse er nødvendigt for at sikre gode arbejdsforhold for de to hjemmehjælperteams, Aakirkeby Øst og Vest,samt de 30 kommende medarbejdere

fra regionskommunens rehabiliterings- og natteam.

I perioden siden, sagen blev politisk behandlet i november, har medarbejdere fra de fire teams således arbejdet tæt sammen med kommunens afdelingsledelse og tegnestuen Steenberg for at indrette hjemmeplejens fremtidige base så optimalt som muligt, og det betyder at arealet nu er udvidet med næsten 200 kvadratmeter, oplyser Mogens Ipsen fra tegnestuenSteenberg A/S i Rønne.

Nyt køkken og mødelokale

Udvidelsen sker ved at inddrage en del af det tidligere kommunekontor, der er beliggende direkte ud til Ravnsgade: – Der kommer et mødelokale, som også kan anvendes som frokoststue, på 160 kvadratmeter, samt et køkken og et disponibelt rum, forklarer Mogens Ipsen.

Det samlede areal i komplekset på Ravnsgade når efter udvidelsen op på næsten 1.000 kvadratmeter.