Foto: Berit Hvassum

Ingen løfter til fyrede lærere: Vores idealer er under pres

Mandag modtog fem lærere på Bornholms Højskole den opsigelse, som blev varslet af højskolens ledelse i en pressemeddelelse i sidste uge.

Det gør ondt, siger Lene Degett, der har været billedkunstlærer på højskolen i 18 år.

– Det er et voldsomt indhug i personalegruppen, siger hun, men anerkender samtidig at ledelsen er i sin fulde ret til at foretage de indgreb, som er nødvendige for at redde den kriseramte skole.

– Skolen har stået med en kæmpestor økonomisk udfordring, og mange af ledelsens kræfter er gået til at stabilisere skolen, siger Lene Degett.

Svigtende elevtilslutning

Da Allan Gardersøe overtog ledelsen på Bornholms Højskole sidste år, stod skolen med et millionunderskud. Dels på grund af manglende omsætning, dels på grund af en voldgiftssag mod den tidligere forstander, som endte med at koste skolen tæt på en million.

Hen over vinteren har højskolen desuden været plaget af svigtende elevtilslutning. Kun 21 elever har været tilmeldt skolens efterårs- og forårskurser, og det er for lidt, siger Lene Degett.

– Hvis vi har 40-50 tilmeldte på de lange kurser, så går det godt, siger hun.

Opsigelser kom hurtigt

Nu har corona-krisen tvunget skolen til at hjemsende både personale og elever. Tre lærere og to kontraktlærere samt to køkkenmedarbejdere er opsagt. Desuden ophører samarbejdet med sekretariatsleder

Bernitta Bjørn Andersen 30. april i forbindelse med en omorganisering.

Lene Degett sidder nu tilbage med en følelseaf, at højskolens idealer er under pres. – Det undrer mig, at det er gået så hurtigt med de opsigelser. Vi er kun tre uger inde i corona-krisen, det er nu, vi burde sidde sammen og diskutere, hvordan vi redder højskolen, siger hun.

Hun håber at vende tilbage til højskolen, når krisen er overstået, men tvivler på om det er muligt.

– Jeg forventes at stå til rådighed i opsigelsesperioden frem til 1. oktober. Men der står ikke noget i opsigelsen om, at ledelsen ønsker, at vi kommer tilbage, hvis økonomien bliver bedre. Jeg er ked af at blive sat ud af spillet på den her måde, indrømmer Lene Degett.

 

Lene Degett (th) har været billedkunstlærer på højskolen i 18 år. Foto: Allan Rieck

 

Forstander: Vi vil ikke skabe falske forhåbninger

 

Der er undtagelsestilstand på Bornholms Højskole i disse dage.

Fem lærere og to køkkenmedarbejdere er sagt op, tilbage er forstanderen, en køkkenchef, en pedel og to administrationsmedarbejdere.

– Otte elever er sendt hjem, ti er blevet tilbage, siger Allan Gardersøe, der i øjeblikket er ved at revidere budgettet for 2019.

Det er ikke nogen nem opgave, indrømmer forstanderen.

– Alting er usikkert lige nu. Telefonerne plejer at gløde på den her tid af året, men her er utroligt stille. Vi ved ikke hvor mange der kommer til sommer, og om det måske ville give mere mening at flytte kurserne til efteråret, siger Allan Gardersøe.

Indtil nu har 300 meldt sig til sommerkurserne, hvilket er en tredjedel af den normale tilslutning. Hvis den tendens fortsætter året ud kommer højskolen i alvorlige vanskeligheder, forudser Allan Gardersøe.

– Det er klart at det kommer til at påvirke vores økonomi, hvis elevtallet ikke holder stik. Det er derfor vi afskediger lærerne nu, vi har ikke økonomi til det.

Allan Gardersøe forstår godt at de opsagte lærere føler sig usikre på deres fremtidsudsigter.

– Jeg ved godt at det ikke er en særlig rar besked at få. Men vi skal ikke give falske forhåbninger. Vi vil ikke love noget der så skal trækkes tilbage senere fordi det ikke kan lade sig gøre alligevel.