Bornholms Hospital. Foto: Berit Hvassum

Region Hovedstaden: Vi kan teste 2.500 om dagen de næste to uger

Region Hovedstaden lægger op til, at sygehusene skal begynde at teste langt flere personer for coronavirus.

– Vi kan nu se på vores beholdning, at vi har test nok til at tilbyde 2.500 om dagen i ca. to uger frem. Samtidig ser vi nu mere positivt på forsyning af tests fremadrettet, blandt andet fordi vi har et godt samarbejde med universiteterne og private. Derfor kan vi nu teste langt flere end hidtil, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

De seneste tre dage er cirka 1.000 personer om dagen blevet testet – i hele Danmark.

I en mail til Bornholms Tidende oplyser Region Hovedstadens presseafdeling, at der i regionen er blevet testet cirka 500 personer dagligt.

Region Hovedstaden har landets største forekomst af bekræftede covid 19-tilfælde – cirka fem ud af 10.000 indbyggere er testet positiv i regionen. I forhold til indbyggertallet er der i hovedstadsregionen som helhed 150 procent flere med virussen end på Bornholm, hvor otte personer er blevet testet positiv (svarende til cirka 2 ud af 10.000). Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Langt flere kan testes

Den nye teststrategi i Region Hovedstaden betyder, at også patienter, der ikke er indlagt, kan blive testet. Det er muligt at blive testet, hvis man har symptomer, og ens egen læge vurderer, at der er mistanke om coronavirus, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

– Det er enormt ubehageligt at gå rundt derhjemme uden at vide, om man er smittet og potentielt udgør en smitterisiko for sine omgivelser. Særligt hvis man har udsatte og ældre i sin nære omgangskreds. Vi kan nu skabe tryghed hos mange af dem, som er gået rundt med uvished i flere uger. Er uheldet ude og testen er positiv, så ved man også, at man skal tage helt særlige forholdsregler. Selvom det ikke er sjovt, så er det bedre end at gå rundt i uvished, siger Sophie Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen.

Region Hovedstaden gør opmærksom på, at det trods den forøgede testkapacitet fortsat kan være nødvendigt at foretage prioriteringer (se herunder). Hospitalerne i regionen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for prioritering af patientgrupper.

Fakta: Prioriterede grupper til tests i Region Hovedstaden

1. Patienter der indlægges på sygehus, eller allerede er indlagt på sygehus.

2. Udbrudshåndtering på plejecentre, bosteder, lukkede institutioner og andre rammer, hvor det kan være svært at sikre isolation, afstand, hygiejne m.v.

3. Særligt sårbare individer, herunder ældre patienter særligt > 80 år, patienter med svær psykisk sygdom, nedsat kognitiv funktion, andre underliggende sygdomme, socialt udsatte m.v. – også i tilfælde hvor der ikke vurderes at være behov for indlæggelse på sygehus

4. Medarbejdere i kritiske funktioner, der ikke umiddelbart kan erstattes, mhp. hurtig raskmelding.