Foto: Berit Hvassum

Højskolen fyrer lærere

Bestyrelsen for Bornholms Højskole har besluttet at afskedige tre fastansatte lærere og undlade at forlænge to timelæreres kontrakter.

Desuden er der justeret i mængden af køkkenpersonale, samt skåret i lønnen til køkkenlederen, det administrative personale og til forstanderen.

Det sker som følge af coronakrisen, fremgår det af en pressemeddelelse med formand Knud Andersen og forstander Allan Gardersøe som afsender.

Tilskuddet fra staten er sikret i 2020 og 2021 gennem en hjælpepakke, men indtægterne herfra dækker kun med nød og næppe 50 procent af de månedlige udgifter, lyder begrundelsen for de tiltag, man nu har taget.

– Skolens økonomi var i løbet af 2019 blevet stabiliseret. Men uvisheden på grund af coronavirus-epidemien har resulteret i usikkerhed hos både kursister og kommende elever til efteråret. Derfor må højskolen være forberedt på at skulle igennem en periode med langt færre indtægter end beregnet, lyder det i pressemeddelelsen.

– Selvom krisen forventes at være overstået hen over sommeren, vil der stadig gå en rum tid, inden elevniveauet vil være stabilt nok til at skolen er økonomisk sikret. Derfor har skolens bestyrelse besluttet at neddrosle udgifterne med næsten 50 procent.

– Skulle ”normaltilstanden” i Danmark indtræffe tidligere end forventet, vil opsigelserne kunne trækkes tilbage, oplyser højskolen.