Det nye museumscenter er tegnet af James Carpenter. Illustration: Bornholms Museumscenter

Nybyggeri ventes vedtaget torsdag – “fantastisk”, siger museumsdirektør

“Endelig vedtagelse af plandokumenter for museumscenter ved Rø”, hedder punkt 5 på dagsordenen, når kommunalbestyrelsen torsdag aften holder møde – uden dog at mødes i den fysiske verden.

På grund af en nuværende situation med coronavirus mødes medlemmerne således over Skype.

Men er der en, der ser frem til denne endelige vedtagelse, som efter alt at dømme vil finde sted, så er det Lars Kærulf Møller, direktør for Bornholms Kunstmuseum, som står til at kunne blive nabo til det nye center, som blandt andet skal huse Bornholms naturhistoriske museum og et lysmuseum.

Så er vi der,
hvor det bare
skal køre videre.
Lars Kærulf Møller,
Bornholms Kunstmuseum

Vejen hertil har været fyldt med bump, ikke mindst i form af indsigelser og protester over blandt andet, at den kommende bygning, som er tegnet af den verdensberømte arkitekt James Carpenter, vil forstyrre udsigten fra vejen, samt at den ikke harmonerer med områdets natur og den allerede eksisterende museumsbygning.

– Det er fantastisk, siger Lars Kærulf Møller om vedtagelsen – dog med det forbehold, at man selvfølgelig ikke skal sælge skindet, før bjørnen er skudt.

– Men hvis kommunalbestyrelsen, sådan som vi forventer, vedtager lokalplanen, som er på tale, så er der ikke i den sammenhæng mere papirarbejde, tilføjer han.

– Så skal der selvfølgelig detailprojekteres, og vi skal have en byggetilladelse, og byggeriet skal i udbud og så videre – og på den måde er stadig langt endnu.

Nogle ubekendte

Men føler du, det er en byrde, der falder fra dine skuldre, hvis plandokumenterne vedtages?

– Ja, det synes jeg da, det er! Så er vi der, hvor det bare skal køre videre. Der er selvfølgelig stadig nogle ubekendte, og der kan også stadig klages over en lokalplan, men mon ikke klagemulighederne er ved at være opbrugt, der er jo efterhånden ikke den offentlige instans, der ikke har været inde over, siger museumsdirektøren, som er overbevist om, at nybyggeriet bliver et plus for Bornholm.

I dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet kan man blandt andet læse:

“Forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 107 for museumscenter ved Rø har været i otte ugers offentlig høring med tilhørende miljørapport. Kommunalbestyrelsen skal med baggrund i de indkomne høringssvar beslutte den endelige vedtagelse af plandokumenterne”.

Kommunaldirektøren indstiller til at kommunalplanen vedtages, og at arealet tilbageføres fra byzone til landzone i overensstemmelse med kommuneplantillægget.

Natur- og Miljøudvalget har anbefalet indstillingen, idet Niclas Fick fra Enhedslisten dog ikke kunne medvirke. Også Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har anbefalet indstillingen, idet Enhedslistens Morten Riis dog undlod at stemme.