Rønne Havn. Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Rønne Havn tager juridisk sejr mod Molslinjen

Uden at sprede budskabet til alle og enhver vandt Rønne Havn sidste efterår en vigtig juridisk sejr på teknisk knockout over Molslinjen.

Konkurrencemyndighederne granskede sidste år de takster, som Molslinjens opkræves af Rønne Havn. Molslinjen havde anmodet om at indlede en konkurrencesag mod den kommunalt ejede havn, da rederiet mener, at Rønne Havn A/S i disse år udnytter sit monopol til at hæve den afgift, som færgeselskabet skal betale for anløb i havnen.

24. oktober 2019 meddelte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen imidlertid, at styrelsen ikke vil behandle sagen. I Rønne Havns årsrapport noteres denne sejr med tilfredshed.

“Rønne Havn A/S har efter flere møder med Konkurrence og Forbrugerstyrelsen og en efterfølgende sagsbehandling, der har varet halvandet år, modtaget en afgørelse i sagen. Her fremgår det, helt i overensstemmelse med selskabets rådgiveres vurderinger, at styrelsen ikke ønsker at tage sagen op, hvilket styrelsen er forpligtet til iht. lovgivningen, såfremt der er mistanke om misbrug. Afgørelsen må dermed siges at være i overensstemmelse med det, ledelsen forventede,” skriver direktør Thomas Bendtsen i årsrapporten.

Konflikt fra Færgens tid

Rønne Havn begyndte at hæve priserne ved indgangen af 2018, mens Danske Færger A/S (Færgen) stadig sad på færgedriften. Selskabet afviste at betale de nye havnetakster og fortsatte med at afregne med en betaling på det hidtidige niveau.

Samme år i september trådte det igangværende udbud i kraft, og Molslinjen overtog sejladsen. Halvanden måned senere blev Danske Færger A/S opkøbt af Molslinjen, der dermed overtog den eksisterende tvist med Rønne Havn A/S.

Konflikten mellem havn og rederier blev offentligt kendt for halvandet år siden. Dengang oplyste Færgen, at havnens fakturering var steget med 159,4 procent, hvilket konkret betød, at rederiet på årsbasis skulle betale 14,3 millioner kroner mod tidligere 5,5 millioner kroner til Rønne Havn.

Færgerabat justeres trinvist

Thomas Bendtsen ville hverken dengang eller i dag oplyse, om Rønne Havn er enig i tallene fremlagt af deres modpart.

– Jeg kan ikke kommentere deres oplysninger, men vi er i gang med trinvist over nogle år at reducere rabatten fra 96 procent til nogle-70 procent, siger havnedirektøren til Bornholms Tidende.

Færgerne får, populært sagt, en stor mængderabat i havnetaksten. Rønne Havns bestyrelse besluttede for nogle år siden at mindske rabatten for at kunne hensætte flere penge til fremtidige investeringer i havnens infrastruktur. Foruden den netop afsluttede havneudvidelse har Rønne Havn planer om at udbygge bølgebryderne og renovere oliepieren.

– Det er sådan i en havn, at det er kunderne, der betaler, og der har været et efterslæb. For eksempel er den kraftige miljøpåvirkning hård ved vores bølgebrydere, siger havnedirektøren, som derfor finder det rimeligt, at færgeselskabet skal betale et stadigt større bidrag.

Færgeselskabets rabat sættes i forhold til grundtaksten, som er indekseret og følger den generelle prisudvikling.

Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Ud over de omdiskuterede takster knyttet til færgernes bruttotonnage opkræver havnen også afgifter, der afhænger af antallet af passagerer, køretøjer og gods.

Selv om konkurrencemyndighederne ikke vil behandle sagen, er den juridiske tvist mellem selskaberne ikke overstået. Rønne Havn indbragte i 2018 Rederiet Færgen for Sø- og Handelsretten, fordi færgeselskabet efter takstændringen fortsatte med at betale den gamle takst. Denne inkassosag er endnu ikke afsluttet.

To retssager mere

Desuden mangler byretten på Bornholm at tage stilling til en anden kontraktuel konflikt fra Rederiet Færgens tid. Da Færgen/Bornholmstrafikkens kontrakt udløb i august 2018, skulle der gennemføres en række fysiske ændringer på havnearealet. Rønne Havn mener, at anlæggene skulle reetableres for rederiets regning, og parterne er uenige om, hvordan brugs- og finansieringsaftalerne skal fortolkes.

Hvor store beløb, de to udestående sager drejer sig om, vil Thomas Bendtsen ikke udtale sig om. Men man kan få en indikation om svaret ved at bladre i Rønne Havn A/S’ regnskaber, idet havnen i 2018-regnskabet indtægtsførte “et større millionbeløb fra den tidligere operatør, Danske Færger A/S, som ellers skulle have været betalt over en årrække”, som det formuleres i forrige års årsrapport.

Havnens omsætning og resultat i 2018 var henholdsvis cirka 60 og 40 millioner kroner højere end i det foregående og efterfølgende regnskabsår.

Modparten i de to udestående retssager er nu Molslinjen, som efter overtagelsen af Danske Færger A/S har fået en aktie i sagerne, der strækker sig et par årtier tilbage.

– Det er en kapitalfond, vi bokser med, og de karle kæmper om den sidste krone, bemærker Thomas Bendtsen.

Bornholmslinjen: Vi er ikke enige

“I Bornholmslinjen noterer vi os Rønne Havns fremstilling af sagen. Den er vi på flere punkter ikke enige i. Der er ikke nogen afgørelse i denne sag,  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afviste udelukkende sagen af ressourcemæssige årsager. Sagen kører nu videre i retssystemet, og den afgørelse afventer vi.”

Sådan lyder det fra rederiet i et skriftligt svar.

 

Økonomiske nøgletal i Rønne Havn

• Omsætning

2019: 77,4 mio. kr.

2018: 116,3 mio. kr.

2017: 56,8 mio. kr.

2016: 55,6 mio. kr.

• Årets resultat

2019: + 28,9 mio. kr.

2018: + 69,4 mio. kr

2017: + 15,3 mio. kr.

2016: + 14,0 mio. kr.

• Antal medarbejdere (helårsansatte i gennemsnit)

2019: 27

2018: 24

2017: 22

2016: 20