Destinationen og CRT går sammen om at beregne Bornholms indtægtstab

Hvor mange penge vil det bornholmske samfund miste på, at der nu er helt lukket for udenlandske turister i foreløbig en måned? Hvor mange penge skal Bornholm dermed bede om, når staten som forventet dækker tabte indtægter eller en del af dem ind?

De spørgsmål går Destination Bornholm nu i gang med at afklare sammen med Center for Regional- og Turismeforskning (CRT). Køreplanen er den, at de bornholmske overnatningssteder først skal melde deres forventede indtægtstab ind til Destination Bornholm. Når destinationen har de tal, er CRT i stand til at anslå hvad det samlede indtægtstab vil blive for Bornholm under ét, også udenfor overnatningsbranchen.

– Vi er i gang med at indhente valide data for hvad den her situation vil få af betydning for job og omsætning på overnatningsstederne. De tale skal Center for Regional- og Turismeforskning så analysere, siger Destination Bornholms direktør Pernille Kofod Lydolph til Bornholms Tidende.

Pernille Kofoed Lydolph oplyser, at hun lørdag aftalte samarbejdet med CRT’s direktør Anne Thomas.

– Vi spørger alle de overnatningssteder, som vi har i vores database om, hvad de forventer at miste i omsætning. CRT har allerede beregninger på hvad en feriehusgæst, en campinggæst, en hotelgæster og så videre typisk forbruger, mens de er på Bornholm. CRT’s tal dækker bredt, også forbrug i detailhandlen og oplevelsesbranchen, siger hun.

– Vi skal først og fremmest bruge den her analyse til at sikre os en eller anden form for kompensation til det bornholmske samfund. Kompensationen vil nok skulle komme fra centralt hold, men under alle omstændigheder handler det om at få et korrekt grundlag at kunne bede om en kompensation på. Så må vi se, hvordan vi præcis vil bruge de data, når de er der.

Ingen ved, om regeringen vil stramme yderligere på folks frihed i forhold til at rejse, eller om også Sverige på et tidspunkt vil lukke sine grænser. Ingen ved heller hvor længe coronakrisen vil vare. Derfor vil Destination Bornholm og CRT’s analyse tage afsæt i situationen, som den er kendt lige nu.

– Der er en masse usikkerhed i forhold til bare varigheden af den situation, som vi har nu. Men nu ved vi, at grænsen i hvert fald er lukket frem til den 12. april. Så i første omgang tager vi udgangspunkt i det, når vi skal regne på den mistede omsætning, siger Pernille Kofod Lydolph.

Hun annoncerer et stykke arbejde, der skal gøres færdigt så hurtigt som muligt.

– Vi har en forhåbning om, at vi har de nødvendige data i den kommende uge, siger Pernille Kofod Lydolph.

Arbejdet med at få overblik over Bornholms sandsynlige tab på coronakrisen kommer samtidig med en ny analyse fra Dansk Erhverv, der anslår, at næsten 47.000 danskere i turist- og oplevelsesbrancherne kommer til at miste deres job i den kommende tid.

– Vi har efterretninger om, at mange tusinder vil blive fyret allerede i næste uge. Jeg har aldrig set noget lignende, siger Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen til finans.dk.

Dansk Erhvervs analyse tager afsæt i, hvad der vil ske, hvis turistbranchen og oplevelsesbranchen kommer til at miste halvdelen af deres normale omsætning i de næste fire måneder.