Arkivfoto: Berit Hvassum

Minister: 10 mio. kr. i kompensationen til østersøfiskere

Fødevareminister Mogens Jensen melder nu ud, at han vil kompensere de trængte Østersø-fiskere på grund af de drastiske reduktioner i fiskekvoterne.

Ministeren har således skaffet 10 millioner kroner til en kompensationsordning i erkendelse af, at de lave kvoter på torsk og sild udfordrer østersøfiskerne økonomisk.

– Jeg har stor forståelse for fiskernes situation i Østersøen, hvor det kan være umuligt at planlægge sin økonomi på basis af svindende fiskebestande, siger Mogens Jensen i en pressemeddelelse fra ministeriet og fortsætter:

– Derfor kommer jeg nu med denne håndsrækning til fiskerne, som i løbet af i år kan søge om et større eller mindre beløb for at få styr på økonomien.

Herefter skal selve ordningen
skrues bedst muligt sammen,
så den bliver relevant for
så mange som muligt.
Mogens Jensen, fiskeriminister

Fiskere i Østersøen er på baggrund af årets væsentligt reducerede kvoter for sild og torsk hårdt udfordret på deres indtjening. Danmarks kvoter endte ved forhandlingerne i EU med, at torskekvoten blev reduceret med 60 procent og sildekvoten med 65 procent, fordi torske- og sildebestandene i øjeblikket svinder ind, uden at biologer kan komme med en entydig forklaring på det.

Der vil være cirka 400 fartøjer – heraf knap 50 bornholmske – der potentielt vil kunne få glæde af kompensationsordningen.

Der skal dog tages forbehold for, at kompensationsordningen ikke er udformet endnu, og at det derfor kan være et langt lavere tal, der bliver omfattet af ordningen, oplyser ministeriet.

Ved udformningen af kompensationsordningen tages der udgangspunkt i en såkaldt de minimis-ordning under EU, hvorfor den enkelte fisker højest kan modtage 223.000 kroner (30.000 euro) i støtte over tre år. Det betyder, at støtte udbetalt under tidligere kompensationsordninger til fiskerne i 2017 og 2018 vil tælle med i denne opgørelse og derved påvirke, hvor meget støtte en fisker kan modtage under den kommende kompensationsordning.

Tidligere modtagne beløb trækkes altså fra de 223.000 kroner, idet en virksomhed ifølge de minimis-ordningen kan modtage flere forskellige beløb over tre år, som dog samlet ikke må overstige de 223.000 kroner.

– Nu er pengene til kompensationsordningen kommet på plads. Herefter skal selve ordningen skrues bedst muligt sammen, så den bliver relevant for så mange som muligt. Dette arbejde inddrager jeg naturligvis fiskeriorganisationerne i for at få den bedst mulige ordning etableret, understreger ministeren, der forventer, at ordningen vil åbne i løbet af foråret, i pressemeddelelsen.

Fakta

• Pengene til kompensationsordningen stammer fra blandt andet et mindreforbrug på kompensationsordningerne for torsk og ål i 2018/2019 i Fiskeristyrelsen, som regeringens finansudvalg for nylig har godkendt bliver lagt i den kommende kompensationsordning i stedet.

• Kvoterne for den vestlige Østersø i 2020 blev 3.806 tons for torsk og 3.150 tons for sild. Dette er en reduktion af torskekvoten med 60 procent og sildekvoten med 65 procent i forhold til året før.

Kilde: Fiskeriministeriet

Mogens Jensen på Bornholm. Arkivfoto: Mogens Jensen