Arkivfoto: Laust Jordal
FOR ABONNENTER

Danske Ældreråd: Nej, Ældrerådet har ikke overskredet sine beføjelser

Sekretariatschef Trine Toftgaard Lund, Danske Ældreråd, afviser at Ældrerådet på Bornholm har overtrådt grænser for, hvad rådet må og kan blande sig i ved at kritisere genhusningen af ældre lejere i boligforeningen Bo42’s afdeling 11 i St. Torvegade i Rønne.

Danske Ældreråd er landsorganisation for de folkevalgte ældreråd i kommunerne.

Erik A. Larsen, formand for Ældrerådet på Bornholm, har rejst kritik af, at også ældre lejere skal genhuses i primitive boligvogne, ombyggede containere på 35 kvadratmeter, i to til fem uger, mens deres lejlighed renoveres.

Ebbe Frank, direktør for Bo42, mener, Ældrerådets kritik er skudt ved siden af, og at Ældrerådet overskrider sin kompetance, altså blander sig i noget, der ikke kommer rådet ved, men udelukkende er en sag mellem boligforeningen og dens lejere.

Direktøren anfører, at der er ikke tale om ældreboliger, og at højst 25 pct. af lejerne er ældre.

Tage sager op

Kommunen har en forpligtigelse til at høre Ældrerådet om kommunens ældrepolitik, men det forhindrer jo ikke Ældrerådet i at tage andre forhold op, som vedrører ældre i kommunen, siger Trine Toftgaard Lund.

Sekretariatschefen peger på den vedtægt, der er godkendt af både kommune og Ældreråd.

Her står, at rådet varetager ældres interesser på alle områder, det gælder både sociale, kulturelle, trafikale, byplanmæssige og boligmæssige forhold, hvor Ældrerådet kan tage sager op af egen drift.

– På den måde mener vi sådan set ikke, at Ældrerådet har overtrådt grænsen for, hvad det kan gå ind i. Det er i hvert fald vores vurdering, siger Trine Toftgaard Lund.

Sekretariatschefen har været ansat i organisationen i halvandet år. Det er første gang hun får en henvendelse, hvor der stilles spørgsmålstegn ved et ældreråds ret til at kommentere offentligt på ældres forhold i kommunen.

Kan ikke behandle klagen

Ebbe Frank har klaget til Bornholms Regionskommunes servicedirektør Trine Dorow over Ældrerådet.

Servicedirektøren oplyser i en mail til direktøren, at kommunen ikke kan behandle klagen.

“Bornholms Regionskommune kan desværre ikke påtage sig at behandle Bo42’s klage over Bornholms Ældreråd jfr. mail af den 21. februar 2020.

Bornholms Regionskommune er ved en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet den 26. februar 2020 blevet gjort bekendt med, at Regionskommunen ikke er klageinstans for klager over Bornholms Ældreråd.

Bornholms Ældreråd er en selvstændig forvaltningsenhed og kommunen har ikke sanktionsmuligheder overfor Bornholms Ældreråd,” skriver servicedirektøren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktør Ebbe Frank, Bo42.

Ældreråd

De folkevalgte Ældreråd varetager ældres interesser på alle områder, det gælder både sociale, kulturelle, trafikale, byplanmæssige og boligmæssige forhold, hvor Ældrerådet kan tage sager op af egen drift, fortæller sekretariatschef Trine Toftgaard Lund fra paraplyorganisationen Danske Ældreråd.

Trine Toftgaard Lund fra paraplyorganisationen Danske Ældreråd mener ikke, Bornholms Ældreråd har overskredet grænsen for rådets beføjelser i sagen om BO42.  Pressefoto: Danske Ældreråd