Foto: Brit Hvassum

Nexø Havn: Bedre resultat end forventet

Nexø havn kommer ud med et resultat for 2019, som er noget bedre end forventet.

Overskuddet for 2019 bliver på lidt over 1,1 million kroner, fortæller havnedirektør Carsten Andersen.

Havnens bestyrelse havde budgetteret med et overskud på omkring 400.000 kroner.

Overskuddet er dog mindre end året før. Havnen kom ud af 2018 med et overskud på 1.4 million kroner.

Vi har lært at styre
omkostningerne
på klækkeriet i
forhold til vand-
og strømforbrug.
Det betyder meget
på bundlinjen.
Carsten Andersen,
havnedirektør

Carsten Andersen betegner dog alligevel overskuddet for 2019 som meget tilfredsstillende.

– Vi har nemlig i 2019 investeret i at få udskiftet de cirka 150 gadelamper på havnen til LED-lys. Det har vi taget over driften som en omkostning. Havde vi ikke gjort det, ville resultatet have ligget nogenlunde på det samme niveau som 2018, måske endda lidt bedre, siger havnedirektøren.

Fremadrettet vil investeringen give en stor strømbesparelse for havnen.

At havnen kommer ud med et overskud, skyldes også et bedre resultat i havnens datterselskab Nexø Havn Udvikling A/ S.

Datterselskab går i plus

Datterselskabet Nexø Havn Udvikling A/ S havde ved udgangen af 2018 tabt mere end 50 procent af aktiekapitalen og stod med et underskud på cirka 181.000 kroner.

Det er vendt til, at egenkapitalen er genetableret, og datterselskabet for 2019 kommer ud med et overskud på 386.000 kroner.

– Så samlet set er det en forbedring på cirka 570.000 kroner, hvoraf en del er overført til Nexø Havn A/S, siger Carsten Andersen.

I datterselskabet ligger driften af Bornholms Lakseklækkeri, og det er især en forbedring af indtjeningen her, der har givet det større overskud.

– Vi har dels fået midler udbetalt som led i et fem-årigt projekt på klækkeriet, og dels har vi lært at styre omkostningerne på klækkeriet i forhold til vand- og strømforbrug. Det betyder meget på bundlinjen, forklarer havnedirektøren.

Det var et must for havnen i 2019 at få skabt overskud i datterselskabet. Selvom Nexø Havn A/ S selv har et overskud, kan havnen ikke lovligt overføre midler til datterselskabet, ligesom kommunen, der er hovedaktionær i Nexø Havn A/ S, heller ikke kan yde økonomisk støtte.

Samlet set er resultatet også holdt oppe af en bedre udlejning af havnehytterne, som er udlejet til Møbelfabrikken, samt indtjening på havnens vindmøller.

– Vindmøllerne leverer strøm til belysning af havnen, og den overskydende strøm sælger til Energinet, og her kan den megen blæst jo ses på bundlinjen, siger Carsten Andersen, der samlet set kalder havnens resultat for meget tilfredstillende.

Regnskabet godkendes af havnens bestyrelse fredag og på havnens generalforsamling i april.

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Nexø Havn A/ S.