Marie-Louise Holst og Lotte Rønne. Foto: Lars Bech

Klemenskerpige skal arbejde med klyngeprojekt

– Det er spændende, at vi får lov til at se på, hvordan man kan løfte nogle værdier, som måske er skjulte for resten af Bornholm og turisterne. Vi er så glade for det.

Det siger Marie-Louise Holst, arkitekt MAA og partner i arkitektfirmaet Matters i København, som af 4-Kløver-Klyngen er blevet udvalgt til at skulle udarbejde det endelige skitseforslag for klyngens projekt “Vi mødes i det grønne”. Det er det projekt, som skal danne grundlag for, at klyngen kan søge fondspenge til projektet med blandt andet stisystemer og mødesteder.

Det er noget specielt

– Jeg har boet i Klemensker i hele min barndom. Jeg er sammen med en bornholmer herovre, og vi har købt et sommerhus på Bornholm og er tit derovre, fortæller Marie-Louise Holst.

Så selv om Marie-Louise Holst har mange erfaringer med store projekter i både ind- og udland, er det noget særligt for hende at få lov til at arbejde med et projekt på Bornholm. Hun fortæller i ansøgningen til klyngen:

“Mit årelange bånd til og færden på øen har givet os inspiration til en række arkitektoniske installationer i den bornholmske natur, som vi higer efter at føre ud i livet. Alt dette selvfølgelig fordi Bornholm betyder noget helt specielt for mig, og dermed også for Matters”.

Marie-Louise Holst fortæller, at Matters har udviklet en vision for Tejn Havn, været med i konkurrencen

om øens havne med fokus på Allinge Havn, skabt et Folkemøbel til Folkemødet – et projekt, som pt venter på finansiering. Marie-Louise Holst har senest udviklet et skitseprojektet for et fælleshus i hjembyen Klemensker.

Udgangspunktet

Hvordan vil I gribe arbejdet med klyngeprojektet?

– Vi skal først bruge lidt tid på at suge information fra brugerne og prøve at hjælpe med at kategorisere og prioritere, hvad vi skal udvikle videre på. Vi har selvfølgelig en masse erfaring og nogle ideer, men det skal tage udgangspunkt i de visioner og ønsker, brugerne allerede har. Selv om jeg er opvokset på Bornholm, er der andre kræfter i spil, og der er ting, jeg har glemt og ikke kender til, siger Marie-Louise Holst.

– Vi håber på et godt og interessant samarbejde, tilføjer hun.

Matters har tidligere haft lignende opgaver:

“Vi har arbejdet med flere projekter, som har tilført lokalsamfund værdifulde synergier og omdannet de steder, hvori de er placeret, således at der blev opdaget kulturelle, bæredygtige og inspirerende muligheder for brugerne. Vi har indenfor de sidste par år arbejdet med visioner for blandt andet fælleshuse, sognehuse, skoler og vinterbadehuse. Alle projekter, der er optaget af at forstå et steds potentialer og udvikle disse, så sammenholdet i nærmiljøet styrkes”, står der i ansøgningen.

4-Kløver-Klyngen

4-Kløver-Klyngen er et samarbejde mellem foreninger og borgere i lokalsamfundene Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø.

Der bor cirka 3.600 mennesker i klyngen.

Samarbejdet er godkendt som et landsbyklyngeprojekt i en kampagne, hvor Realdania, DGI og Lokale & Anlægsfonden støtter samarbejder på tværs af landsbyer.

Samarbejdet fik i efteråret tilsagn om projektudviklingsstøtte på 200.000 kr. fra Realdania og Lokale- & Anlægsfonden.

Dermed er der penge til, at klyngens ideer kan blive udviklet til nogle konkrete planer.

Klyngen arbejder med en idé om at styrke lokalsamfundenes medborgerhuse/klubhuse som lokalcentre i et sammenhængende stisystem mellem lokalområderne.