Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Venstre drøfter fusion – frygt for skjulte spøgelser ved én stor partiforening

Da Jens Møller Jensen lod sig vælge som formand for Rønne Venstre sidste år, skete det blandt andet med det mandat til at kigge på en mulig sammenlægning med andre af partiets vælgerforeninger på Bornholm. Det er præcis, hvad han har gjort i det forgangne år, og tirsdag aften fremlagde han og resten af bestyrelsen et forslag, der kan føre til en sammenlægning af Rønne Venstre og Venstre Vestbornholm.

Formelt var det et forslag om at give Rønne Venstres bestyrelse bemyndigelse til at indlede forhandling med Venstre Vestbornholm om sammenlægning af de to vælgerforeninger.

I sin formandsberetning brugte Jens Møller Jensen sig selv som et levende bevis for nødvendigheden af en ny struktur i partiet.

– Et fald i antallet af medlemmer, som i øvrigt til stadighed bliver ældre, hvilket jeg er et levende eksempel på med mine 74 år, gør det vanskeligt at rekruttere medlemmer til de mange aktiviteter, som vore mange foreninger løfter, sagde han i sin beretning, hvor han lancerede forslaget, som var et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Et godt skridt

Venstres lokale vælgerforeninger var frem til 2016 et spejlbillede på de fem kommuner, som i 2003 gik sammen i regionskommunen. I 2016 lagde vælgerforeningerne i Nexø, Aakirkeby og Allinge-Gudhjem sig sammen til Venstre Østbornholm, men i Rønne og Hasle har man indtil videre holdt fast i den gamle struktur med de udfordringer, det giver.

Egentlig mener Jens Møller Jensen, at en samlet vælgerforening på hele Bornholm er det mest logiske, da det vil afspejle den kommunale virkelighed på øen.

– Hvis der skal være rigtig musik i det, så skal den måde, vi organiserer os på, selvfølgelig være et spejlbillede af det, men det er så langt, vi kan komme, og jeg synes, det er et godt skridt, for der er rigtig mange ting, der spiller hen over den her tidligere kommunegrænse, sagde han, da bestyrelsen fremlagde sit forslag.

Skjulte spøgelser

Jens Aagesen erklærede sig enig med Jens Møller Jensen i, at det mest logiske ville være at samle hele Bornholm i en samlet vælgerforening. Den model advarede Bent Gudbergsen dog imod. Ifølge ham risikerer det at føre til, at Rønne og Hasle vil miste indflydelse i Venstre.

– Hvis man på nogen måde skal tilgodese vores del af øen, så skal man starte med at sige, at man laver en øst- og en vestforening. Så kan det godt være, at vi efter det her skridt, når vi bliver modne til det, slår det hele sammen. Der vil være for mange skjulte spøgelser, hvis vi kun har én vælgerforening, sagde han med henvisning til den øst-vest-splittelse, som for nogle år siden prægede partiet.

Det synspunkt fik opbakning fra Niels Garde, som bemærkede, at Rønne og Vestbornholm kan stifte en forening med næsten 100 medlemmer, som ikke er noget, man kan overse.

Stiftende generalforsamling

Rønne Venstres generalforsamling godkendte forslaget, og i aften skal Venstre Vestbornholms generalforsamling behandle samme forslag.

Hvis den også siger ja, og bestyrelserne taler sig til rette, vil der skulle indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, hvor foreningerne skal nedlægge sig selv. Derefter kommer en stiftende generalforsamling i den nye, fælles vælgerforening.

En sammenlægning har været drøftet før, men er indtil nu blevet afvist.