Foto: Jens-Erik Larsen

Oberstløjtnant efter tvist om lokalplan: Raghammer er afgørende for Forsvaret

Øvelsesterrænet i Raghammer spiller en afgørende rolle for dansk forsvar. Det siger oberstløjtnant Nicolai Abildgaard fra Almegårds Kaserne på et tidspunkt, hvor Forsvaret netop har protesteret mod den nye lokalplan for Boderne, der grænser op til skydeterrænet.

– Det er et unikt område, hvor man kan træne både specialstyrker, professionelle, værnepligtige og hjemmeværnets soldater. Det kan kun lade sig gøre fordi der er et godt samarbejde med grundejerforeningen i Boderne og fordi der er en velkendt aftale med det omgivende samfund, siger Nicolai Abildgaard.

Han understreger at den aktuelle sag om Forsvarets indsigelse mod den nye lokalplan i Boderne sorterer under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

– For mig som brugende chef for den lokale hærenhed, er det vigtigt vi også i fremtiden har et velfungerende og fleksibelt skydeterræn. Herunder skal der være mulighed for at udvikle os i takt med resten af Hæren – hvis der eksempelvis skal indføres nye våbensystemer. Det er der ingen planer om på nuværende tidspunkt, men det er vigtigt, at udviklingsmulighederne og fleksibiliteten er til stede, siger Nicolai Abildgaard.