Børnehuset daginstitution og Pasningsordning
FOR ABONNENTER

2,5 millioner men til hvem? Stor tvivl om penge til flere pædagoger

Det er helt uvist hvilke daginstitutioner på Bornholm, der får gavn af, at regeringen og dens støttepartier mandag blev enige om at sende ekstra penge til flere pædagoger ud i kommunerne.

Bornholm vil i første omgang modtage 2,5 millioner kroner til formålet. Men det står helt uklart, om pengene skal fordeles ud på alle kommunens daginstitutioner, eller om pengene må bruges i de institutioner, hvor behovet for flere pædagoger er størst.

– Det er der ingen, der ved i øjeblikket, og der er også en anden vigtig ting, som vi ikke ved, siger Morten Riis (EL), formand for børne- og skoleudvalget.

– Som aftalen ser ud nu, står der, at de ekstra penge til flere pædagoger ikke må bruges til at ansætte flere pædagoger i de private daginstitutioner. Det stemmer bare ikke med, hvad der står i loven, siger Morten Riis.

Ifølge dagtilbudslovens paragraf 36 er kommunerne forpligtet til at sikre de private daginstitutioner samme vilkår som de kommunale.

– De her ting ved vi i øjeblikket ikke, hvordan vi skal forstå. Det tror jeg også, at man sidder og undrer sig over i alle kommunerne lige nu. Alle er i tvivl om, hvordan vi skal udmønte de her ekstra penge, siger Morten Riis.

Bornholm har 16 kommunale og 11 private daginstitutioner. Derfor vil det økonomisk gøre en stor forskel, om de private daginstitutioner skal have del i pengene eller ej.

– Det er klart, at det betyder noget, om vi skal udelukke de 11 private institutioner eller ej. Jeg er selv lidt delt i den sag, for forældrene til børn i de private daginstitutioner er jo også borgere og skatteydere, siger han.

Morten Riis fortæller også, at regionskommunen allerede har henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at få klare svar om det, der nu står uklart.

– Vi kunne godt starte med at kigge individuelt på institutionerne og finde ud af, hvor man har de laveste normeringer i dag. Så er der bare også det, at nogle institutioner måske godt kan klare sig med en lavere normering af pædagoger, fordi de har færre krævende børn, siger han.

De nye penge til flere pædagoger vil komme gradvist år for år frem mod 2025. Hvor Bornholm i første omgang ligger til at modtage 2,5 millioner kroner, vil beløbet være 8,2 millioner kroner ekstra om fem år.

At børnehaverne får tildelt penge til flere pædagoger betyder samtidig, at forældrenes betaling kan komme til at stige.

– Lige nu har vi en forældrebetaling på 25 procent. Men når man så smider 8,2 millioner kroner mere ind, vil forældrebetalingen også stige med 25 procent af det beløb. Med mindre vi selvfølgelig vælger at sætte forældrebetalingen ned i konsekvens af, at det er staten, der tilfører de ekstra pædagoger, siger Morten Riis.