FOR ABONNENTER

Derfor er runddel udset: Rønne mangler grunde til store butikker

Et område omkring Almindings Runddel og sidevejene Åkirkebyvej, Zahrtmannsvej og Almindingsvej er udset som det mest ideelle sted, hvis regionskommunen skal finde plads til nye, store butikker i Rønne.

Området ligger ved det overordnede vejnet og rummer mange grunde med god synlighed. Det er kendetegnet ved en høj fremkommelighed og god tilgængelighed for både bilister, buspassagerer, cyklister og fodgængere, og beliggenheden er attraktiv for en række butikskæder, som ikke findes på Bornholm i dag.

Derfor har regionskommunen sat gang i det indledende arbejde, som kan resultere i, at det bliver muligt for store såkaldt butikker at etablere sig i området. Det er dog ikke gjort med en ændring af kommuneplanen og en ny lokalplan. Aktuelt er det nemlig så som så med ledige byggegrunde i området, hvor man kan bygge nye butikker. Det fremgår af den kommunale sagsbeskrivelse.

Af den grund kan nedrivning af udtjente bygninger være en forudsætning for, at der vil kunne etableres nye, store butikker.

Detailhandel i centrum

Det er henvendelser fra udviklere og butikskæder, som har fået kommunen til at kigge på muligheden for at etablere et såkaldt aflastningsområde for butikskoncepter, der er så store, at de ikke kan indpasses i Rønnes bymidte. Aktuelt er der tre konkrete henvendelser.

Udflytning af detailhandel fra centrum ændrer kundestrømme, og et aflastningsområde ved Almindings Runddel vil derfor have afledte konsekvenser for det øvrige handelsliv i bymidten, herunder kundeorienterede byerhverv som spisesteder, frisører og klinikker.

I den strategiske udviklingsplan, der er udarbejdet for Rønne, anbefales det, at man arbejder aktivt for at begrænse udvidelsen af detailhandelsområder i byens periferi og fastholder, at placering af nye butikker skal ske i bymidten. Argumentet er, at spredning af handel til decentrale aflastningsområder underminerer byens historiske handelsstrøg.

Den problemstilling prøver kommunen at tage højde for ved at arbejde med det udgangspunkt, at butikker i et kommende aflastningscenter skal have en minimumsstørrelse på 2.500 kvadratmeter, og at området skal forbeholdes butikskoncepter, der ikke kan indpasses i bymidten. Derudover vil kommunen ikke gøre plads til yderligere dagligvarehandel.

Ikke længere relevant

Området omkring Almindings Runddel er der, hvor udviklerne og kæderne ser det største potentiale. Tidligere har området omkring Vibegårds Runddel og Vibegårdscenteret været nævnt, men det er ikke længere relevant.

I november 2018 kiggede kommunen på muligheden for at udvide Vibegårdscentret, da detailkæden Harald Nyborg gerne vil have en butik i området. Overvejelsen gik på at ændre området fra et lokalcenter til et aflastningsområde, så der kunne bygges nye butikker i tilknytning til de eksisterende.

Kommunen og Harald Nyborg måtte dog opgive planen, da en del af området er omfattet af fredsskovspligt, og Miljøstyrelsen har givet afslag på en ansøgning om ophævelse af denne pligt. Videreførelse af planprocessen for at udvide Vibegårdscenteret er derfor ikke længere relevant.