Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Aarsdale skal stemme om bopælspligt

Nu skal det en gang for alle afklares, hvad aarsdaleboerne samlet set mener om bopælspligt.

Det besluttede de fremmødte til generalforsamlingen i Aarsdale Borgerforening mandag aften.

Til generalforsamlingen lå et forslag fra Frits og Nana Gitz-Madsen, Aarsdale.

De havde foreslået en udtalelse fra generalforsamlingen om en fremadrettet tilbagevenden til bopælspligt (i en eller anden form) i Aarsdale.

“Selvom kommunen ikke på nuværende tidspunkt har tænkt sig at ændre på noget, synes vi, det er vigtigt, at vi på linie med Listed tager aktiv stilling i form af en generalforsamlingsbeslutning”, fremgik det af forslaget.

I dag er Aarsdale en af de byer på Bornholm, hvor bopælspligten er ophævet.

Forslagsstillerne havde på forhånd ønsket, at forslaget blev sendt ud til alle medlemmer, så beslutningen for eller imod kunne tages af så mange medlemmer som muligt. Men forslaget var dog ikke sendt ud på forhånd.

– Forslaget blev diskuteret i god ro og orden, men da generalforsamlingen jo ikke var indkaldt for at diskutere netop dette punkt, syntes vi ikke, der skulle være en afstemning på generalforsamlingen. Det ville ikke være repræsentativt, siger Nana Gitz-Johansen.

Alle skal være med til at beslutte

Istedet blev generalforsamlingen enige om, at der skal indkaldes til et borgermøde for alle i Aarsdale, hvor man kan afklare byens holdning til bopælspligt.

– Og dermed menes, at det ikke kun er borgerforeningens medlemmer, der skal indkaldes, men alle der bor i Aarsdale, også flexbolig-ejere, siger Nana Gitz-Johansen.

Generalforsamlingen vedtog ikke nogen meningstilkendegivelse om bopælspligt, men bestyrelsen lovede at indkalde til et borgermøde for alle i byen i løbet af et halvt år tid, bekræfter formand Erik Mohr.

Erik Mohr finder selv, at en afstemning lige nu er overflødig, og på generalforsamlingen var der heller ikke enighed om, hvor nødvendigt det er, at Aarsdale går ud med en fælles melding indenfor kort tid, da der ikke er noget, som tyder på at kommunen vil ændre på, hvilke områder, der har bopælspligt, og hvilke der ikke har.

– BRK og borgmesteren er enige om, at der – hvis det måtte ske – tidligst vil ske noget til næste kommune strategiplan – formodentlig først om 3-4 år. Der var delte meninger om ideen med at holde et møde i løbet af et halvt års tid, når der alligevel skal laves ny meningstilkendegivelse om 3-4 år – men sådan blev det, siger Erik Mohr.

Vigtigt at tage stilling

– Det ligger ikke i kortene, at der skal ændres noget lige nu, medgiver Nana Gitz-Johansen. Alligevel synes forslagsstillerne, at det er vigtigt at Aarsdale afklarer sin holdning.

– Vores intention med forslaget var, at Aarsdale skal tilkendegive sin holdning ligesom Listed har gjort. Hvis ikke vi tilkendegiver en holdning, ved politikerne jo ikke, hvad vores holdning er, siger Nana Gitz-Johansen, og understreger at det ikke handler om at grave grøfter i Aarsdale, og at debatten på mødet foregik i en meget sober og ordentlig tone.

– Vi ved ikke, hvad holdningen er i Aarsdale. Det er det, vi gerne vil have afklaret. Vi synes, det er positivt at få debatten om, hvad vi sætter pris på i Aarsdale, og hvad vores værdier er. Hvis flertallet så mener, at vi skal fortsætte som nu, så er det det, siger Nana Gitz-Johansen.