Aarsdale Borgerforening får tre yngre i bestyrelsen

Tre nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen for Aarsdale Borgerforening på foreningens generalforsamling mandag aften.

De nyvalgte er Lene Stenstrop, Pernille Martens Lenander samt Mads Trærup som ny ekstra suppleant.

– Dejligt med nye og yngre kræfter og med børn i byen, noterer formand Erik Mohr.

På det efterfølgende konstituerende møde blev der peget på, at Erik Mohr skal fortsætte som formand og Svend Erik Hjorth Hansen som kasserer.

På generalforsamlingen kunne formanden fortælle om et travlt år i foreningen med mange velbesøgte og udsolgte arrangementer som eksempelvis laksegilde, tøseaften, bossanova-aften, loppemarkeder, maddage for børnefamilier, fastelavn og Aarsdaledag i samarbejde med havnen og Høkeren.

Ikke alle arrangementer er dog lige velbesøgte. Eksempelvis banko.

– Til de tre gange banko, der blev afholdt i efteråret, var der ikke nok, der mødte op til, at det, dels kunne løbe rundt rent økonomisk, men også skuffende for de ildsjæle, der stiller den hele an og rigger af igen bagefter. Måske tiden er løbet fra banko, vi overvejer det i alt fald, Men det er jo først til efteråret det vil være aktuelt, meget kan ske inden da. Rygterne vil i øvrigt vide, at en sponsor er på vej, og så kan det pludseligt blive endog meget spændende både for bankospillerne og for foreningen, sagde Erik Mohr.