FOR ABONNENTER

Sagen har været på ministerens bord: Derfor går Forsvaret imod lokalplan i Boderne

Michael Jakobsen, afdelingschef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Distrikt Bornholm, fortæller, at der er flere grunde til, at Forsvarets indsigelse mod lokalplan 104 i Boderne først lander hos Bornholms Regionskommune ugen før høringsfristens udløb:

– For det første har der været en del arbejde med at finde referencerne. For det andet skal alt, hvad der vedrører Forsvarets øvelsesområder, forbi ministeren, og det tager også tid, siger Michael Jakobsen fra ejendomsstyrelsens afdeling på Bornholm.

Han fortæller, at militæret på Bornholm har været bekendt med den nye lokalplan i Boderne og dens betydning for øvelsesterrænet på Raghammer i nogen tid.

– Selvfølgelig har vi været opmærksomme på det, fordi vi som naboer til området har høringsret. Og vi har talt med dem i Hjørring (Forsvarets Ejendomsstyrelses hovedkvarter, red.) om sagen, fordi de aktiviteter, vi har i området, er uforenelige med helårsbeboelse, siger afdelingsleder Michael Jakobsen.

Desuden afspærres området under øvelser på Raghammer, og der er støjgener forbundet med skydeaktiviteterne, som vil være vanskeligt forenelige med den klageadgang, som beboere har i et område med status som sommerhusområde.

Forsvaret svarer gerne på spørgsmål

Ifølge Sara Svenstrup, kommunikationsmedarbejder i Forsvarets Ejendomsstyrelses administration i Hjørring, er der ikke er noget kontroversielt i, at Forsvaret giver indsigelse mod en lokalplan.

– Det sker af og til, at lokalplaner kommer på tværs af Forsvarets områder, siger hun.

Hverken hun eller Michael Jakobsen vil gå ind i en diskussion om, hvorvidt en militær indsigelse mod en lokalplan er ensbetydende med at lokalplanen forkastes.

Det fremgår imidlertid af Forsvarets indsigelse, at ejendomsstyrelsen er villig til at svare på eventuelle spørgsmål. Forsvarets Ejendomsstyrelse tilkendegiver således afslutningensvis i høringssvaret, at de gerne deltager i et møde med Bornholms Regionskommune, hvis indsigelsen giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål.