FOR ABONNENTER

Mandagens leder: Spildte ord på Boderne

Tirsdag den 11. februar landede en indsigelse på bordet hos Udvikling og Byg under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat.

En indsigelse lyder måske ikke så dramatisk, men det er det. For det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der er afsender. Og i indsigelsen refereres der til en overenskomst indgået mellem Krigsministeriet og gårdejer K. A. Munch i Aakirkeby tilbage i 1951.

Forsvarets indsigelse er rettet mod kommunens planer om at få vedtaget ny lokalplan i sommerhusområdet Boderne, som kommunen ønsker forandret fra sommerhusaftaleområde til sommerhusområde.

Hvis lokalplanen bliver vedtaget, og området skifter til sommerhusområde, vil beboerne blandt andet få almindelig klageret, ligesom husene kan overgå til helårsbeboelse.

Og det vil Forsvarsministeriet ikke gå med til, fremgår det af indsigelsen:

“Forsvarsministeriet kan ikke acceptere lokalplanforslaget, idet forslaget ikke er foreneligt med forsvarets nuværende og fremtidige brug af Raghammer Skydeterræn”.

Den tinglyste overenskomst fra 1951 giver i dag forsvaret flere udvidede beføjelser over området ved Raghammar Skydeterræn, som kan bortfalde med overgangen til sommerhusområde:

Blandt andet kan forsvaret i dag ved skydninger til hver en tid spærre dele af området af, hvilket geografisk omfatter sommerhuse, der ligger tættest på skydeterrænet:

“… således at al færdsel samt udendørs- og indendørs ophold af mennesker er forbudt indenfor de pågældende områder i afspærringsperioderne,” hedder det i overenskomsten fra 1951.

Grunden til, at indsigelsen falder så sent, er, at hele sagen har været oppe og runde forsvarsministeren. Sagen er altså yderst vigtig for forsvaret.

Det kan undre dybt, at Bornholms Regionskommune ikke før høringsfasen har ulejliget sig med at høre, hvad forsvaret mon mener om planerne.

Vi andre ved jo godt, at vi skal læse servitutterne, bare vi vil opføre et hønsehus.

Og det her er noget alvorligere:

“Raghammer Skydeterræn er et meget vigtigt område for Forsvarsministeriet, idet området anvendes til uddannelse af soldater samt til soldater, der skal udsendes til internationale missioner,” lyder det i indsigelsen.

Med andre ord – forsvarets disponering over Rashammar Skydeterræn har åbenlys betydning for Danmarks muligheder for at leve op til aftaler indgået med NATO-allierede.

Burde det ikke være kendt viden, før høringsprocessen gik i gang og vi spildte en masse ord på Boderne?