Diabetesforeningen og Hjerteforeningens fodboldproject.Aakirkebyhallerne./Claus Westh Olsen, formand for Diabetesforeningen på Bornholm

2.200 på Bornholm har diabetes 2 – og 660 flere ved det bare ikke

Mindst 2.200 borgere på Bornholm er ramt af type 2-diabetes. Det viser de seneste tal fra 2017 fra Region Hovedstaden.

Ifølge regionens sundhedsstatistik svarer det til, at mindst 5,5 procent af øens befolkning er ramt.

Procenttallet placerer – sammen med Halsnæs Kommune – Bornholm på en kedelig tredjeplads blandt Region Hovedstadens 28 kommuner – kun overhalet af Ishøj og Brøndby kommuner med henholdsvis 6,3 og 6,2 procent af kommunens borgere.

Desuden går 660 bornholmere rundt med type-2 diabetes, uden at de ved det og får behandling for det.

I følge prognosen vil antallet af type-2 diabetikere på Bornholm være steget til 4157 i 2030, altså næsten en fordobning i forhold til i dag.

I statistikken bemærkes, at der er tale om absolutte minimumstal på grund af manglende data fra praktiserende læger.

At Bornholm har rigtig mange borgere med type-2 diabetes kommer ikke bag på Claus Westh Olsen. Han er formand for Diabetesforeningen på Bornholm, der har knapt 800 medlemmer.

– Bornholm ligger højt, det ved vi godt, siger Claus Westh Olsen.

Hvorfor der er så mange type-2 diabetikere på øen, er der ikke noget entydigt svar på.

Det handler om livsstil, men for type-2 diabetes spiller en arvelig faktor i høj grad ind.

Har en af ens forældre type-2 diabetes, så er der 40 procents risiko for at man også får diabetes 2. Hvis begge forældre har type-2 diabetes, så er risikoen øget til 80 procent, siger Claus Westh Olsen.

Arvelighed og alder

Desuden øges risikoen for at få type-2 diabetes, der i gamle dage blev kaldt gammelmandssukkersyge, med alderen. Bornholm har mange ældre.

– Der er mange, der siger til en diabetiker, der måske er lidt tyk: “Du er selv ude om det, du kan bare leve ordentligt.” Men diabetes 2 er stadigvæk arveligt. Så det behøves ikke skyldes livsstilen. Nogle diabetikere kan spise sig og motionere sig fri af medicinen, men du kan kun blive symptomfri diabetiker. Engang diabetiker, altid diabetikere, sygdommen er livsvarig, siger Claus Westh Olsen.

For en del diabetikere kan det være svært at være åbne om deres sygdom.

– Især ældre mennesker har ikke lyst til at snakke om det. Der kan også dem, der ikke vil fortælle om det til arbejdspladsen, for de er bange for, at det vil få negativ betydning, siger Claus Westh Olsen.

Han mener, at diabetikere bør orientere arbejdspladsen og andre om, at de har diabetes.

– Man kan både gå sukkerkold, og man kan også få det dårligt. Derfor synes jeg man bør være åben om det, også overfor sine pårørende, siger Claus Westh Olsen.

Motion virker

Diabetesforeningen på Bornholm har flere tilbud om aktiviteter for medlemmerne, bl.a. gå- og cykelture.

For nogle år siden startede foreningen et fodboldmotionshold for mænd med diabetes. Projektet, der er en succes, er siden overtaget af Aakirkeby Idrætsforening.

Et par gange om året inviterer foreningen til et motivationskursus i skolekøkkenet på Svartingedal Skole med undervisning i sund mad og motion.

Her kan kursusterne også få en snak om, hvad de har brug for. Generelt får deltagerne rigtig meget ud af kurset, fortæller Claus Westh Olsen.

Diabetesforeningen har også etableret en golfskole i Rø, som medlemmerne kan melde sig til.

Formanden er ikke i tvivl om, at de medlemmer, der deltager i foreningens tilbud, oplever en god effekt på deres helbred.

Da Claus Westh Olsen var med på foldboldholdet for mænd med diabetes, målte han sit blodsukker før før og efter motionen, og effekten af en times tid på grønsværen var markant:

– Der er kontant afregning. Når vi cykler om sommeren, så måler vi blodsukkeret før vi tager afsted – så cykler vi nogle timer – og for 90 procent af deltagerne, er der kontant afregning, siger Claus Westh Olsen.