Rønne Havn og Kanondalen

Rønne Havn rykker et skridt nærmere på Kanondalen

Rønne Havns ønske om at overtage et område ved Kanondalen og bruge det til oplagsplads til vindmølledele og andre offshore-aktiviteter kom onsdag et skridt nærmere at gå i opfyldelse. Sagen var oppe i økonomi-, erhvervs- og planudvalget, som enstemmigt anbefaler, at kommunalbestyrelsen sender sagen videre i det kommunale system og udarbejder de nødvendige forslag til kommuneplan og lokalplan.

Inden det sker, skal der dog udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse. Det er en redegørelse, som skal beskrive virkningerne på miljøet, hvis Rønne Havn får lov til at realisere sine planer om at inddrage et grønt område ved Kanondalen i havnen. Det har den kommunale administration besluttet.

– Det er en myndighedsafgørelse, som vi selvfølgelig forholder os til, siger Thomas Thors, der er bestyrelsesformand i Rønne Havn A/S.

Reducere ubehageligheder

Regionskommunen modtog den 31. januar Rønne Havns VVM-anmeldelse for projektet, og på den baggrund har den kommunale administration altså besluttet, at der er VVM-pligt, altså at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. En redegørelse vil komme mere konkret ind på, hvilke miljøkonsekvenser projektet kan have, samt hvordan eventuelt uacceptable miljøkonsekvenser vil kunne afbødes.

– Den skal afdække alle de spørgsmål, der måtte være uafklarede, og den kan pege på visse tiltag, der kan reducere de ubehageligheder, folk måtte opleve i forbindelse med inddragelse af lossepladsgrunden til havneareal, siger Thomas Thors.

Af samme grund tog udvalget ikke stilling til de afværgeforslag, der fremgik af de indkomne høringssvar. Man afventer redegørelsen og tager derefter stilling til, om der skal lægges noget til.

Selve redegørelsen skal udarbejdes af Rønne Havns konsulenter i det rådgivende ingeniørfirma Niras.

– Jeg kan nævne som et kuriosum, at den meget gode strand nedenfor Galløkken faktisk er et udslag af, at vi i forbindelse med udbygningen af havnen af vores rådgiver fik at vide, at hvis man skulle sikre, at der ikke kom ophobning af rådden tang og alt muligt andet, så skulle man lave en strand der. Det er altså en afledt effekt af samarbejdet mellem vores rådgivere og medarbejderne i kommunen, siger Thomas Thors.

Ændret tidsplan

Kravet om en VVM-redegørelse betyder, at det ikke er muligt at følge den maksimalt komprimerede tidsplan for planarbejdet, som kommunen har udarbejdet. Det skyldes, at Niras ikke kan levere en redegørelse så hurtigt. Det er forventningen hos Niras, at man kan levere en eventuel VVM-redegørelse, så den vil kunne nå at blive behandlet den 30. april.

– Det, der lægges op til, og som der også står i dagsordnen, er, at der vil blive indkaldt til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, som vil kunne afgøre det. Det vil passe ind i vores tidsplanen, siger Thomas Thors som havneformand.

VVM-redegørelsen bliver efter planen sendt i offentlig høring parallelt med forslagene til lokalplan og kommuneplan, da der reelt er tale om én sammenhængende sag. Og som nævnt i begyndelsen var der i økonomi-, erhvervs- og planudvalget enighed om at sætte gang i det planarbejde, som kan bane vej for, at Rønne Havn overtager det grønne område ved Kanondalen.