Fem hektar mellem Galløkken og Rønne Havn er omfattet af det nye lokalplansforslag og miljøkonsekvensrapporten, der skal otte uger i høring. Arkivfoto: Berit Hvassum

Rønne Havn dropper at leje del af Kanondalen

For at skabe mere ro i de nye havnebassiner ønsker Rønne Havn af forlænge den yderste bølgebryder i den sydlige del af havnen. Derfor havde havnen ansøgt regionskommunen om at leje et område ved Kanondalen samt om dispensation fra både strandbeskyttelseslinjen og lokalplanen. Den sag skulle økonomi-, erhvervs- og planudvalget tage endeligt stilling til på sit møde onsdag, men sådan gik det ikke.

Forud for mødet havde Rønne Havn nemlig valgt at trække sin ansøgning tilbage. Det skyldes ifølge bestyrelsesformand Thomas Thors, at en sideløbende proces med ændring af kommuneplanen og en ny lokalplan for området har overflødiggjort behovet for at leje området til et midlertidigt stenoplag.

– Forklaringen er den, at det ser ud, som om processen omkring kommuneplan og lokalplan kan forløbe sådan, så de tidsfrister, vi gerne vil have overholdt, kan blive overholdt, og så er det den rigtige måde at gøre det på. Så får vi behandlet området, som vi skal, siger Thomas Thors.