Minister: Bornholm og andre får ingen penge tilbage i AF-sagen

Bornholm får ikke nogen af de 43,1 millioner kroner tilbage, som regionskommunen i december 2017 betalte tilbage til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det følger af et svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelsgaard (S).

Bornholm betalte pengene tilbage 13. december 2017. Otte dage senere indgik daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) en aftale med fem andre partier om, at kun “aktive lån” kunne komme i betragtning til at blive eftergivet helt eller delvist, som det skete i januar i år.

Fordi Bornholms lån ikke længere var aktivt den 21. december 2017, da den politiske aftale faldt på plads, får Bornholm og andre nu ingen penge tilbage, fremgår det af Peter Hummelsgaards svar.

Svaret kommer efter et spørgsmål fra folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V), der er valgt i Randers. Her er Randers Regnskov blandt de institutioner, der er i samme situation som Bornholm, fordi man valgte at betale Arbejdsmarkedets Feriefond tilbage i 2017.

“Vil ministeren redegøre for rimeligheden i, at de kulturinstitutioner, der handler på kravet om tilbagebetaling af lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond i 2017 og dermed agerede som tilskyndet og forventet, nu bliver straffet økonomisk?”, havde Michael Aastrup Jensen spurgt beskæftigelsesministeren.

“Som jeg har fået oplyst, har Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) tilbudt låntagere at indfri deres lån før tid mod, at de fik rabat på hovedstolen. Det tilbud er der en række låntagere, der har valgt at tage imod”, indleder Peter Hummelsgaard sit svar.

“Den 22. december 2017 indgik min forgænger, Troels Lund Poulsen (V), en aftale med mit eget parti – Socialdemokratiet – Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om afvikling af AFF’s låneportefølje. I den forbindelse blev det aftalt, at en afviklingsmodel alene skulle have virkning for aktive lån”, fortsætter svaret fra beskæftigelsesministeren.