Foto: Jens-Erik Larsen

Lars Kærulf Møller stopper på Bornholms Kunstmuseum

Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum etablerer en ny fælles ledelse, og i den anledning stopper kunstmuseets direktør, Lars Kærulf Møller, med udgangen af september, hvor han fylder 70.

Det fortæller museumsforeningens bestyrelsesformand Christina Dideriksen i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen for Bornholms Museumsforening har på et møde mandag besluttet at ændre ledelsesstrukturen, så museerne knyttes tættere sammen organisatorisk i forbindelse med nybyggeriet og driften af det kommende museumscenter i Rø.

Det er besluttet, at museerne ikke blot, som nu, skal have fælles bestyrelse, men også fælles direktør.

Stillingen som museumsdirektør vil fra 1. oktober blive varetaget af Bornholms Museums nuværende direktør, Jacob Bjerring-Hansen.

En stilling som kunstfaglig leder af Bornholms Kunstmuseum vil blive opslået til foråret, oplyser formanden.

– Lars Kærulf Møller, der ud over mange års succesfuld drift af kunstmuseet, er en af hovedkræfterne bag udviklingen af det nye museumscenter i Rø, vil efter at han stopper stadig udføre opgaver for museet, og bl.a. arbejde med udviklingen af det nye lysmuseum, fortæller Christina Dideriksen.

Lars Kærulf har været tilknyttet kunstmuseet i over 30 år. I 1986 startede han som konsulent, og den 1. august 1988 startede han som museumsdirektør for det museum, der i 1993 åbnede på Helligdommen i Rø.