Christians Plads. Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Entreprenør vil bygge 12 nye boliger: Det var på tide at tilbyde noget i Rønne Nord

Nogle vil bo i syd, mens andre vil bo i nord. Det er en af grundtankerne bag, at Jens Koefoed hos PL Entreprise har købt en grund på Christians Plads af regionskommunen. Planen er at bygge 12 boliger på grunden, hvis kommunalbestyrelsen ender med at godkende den lokalplan, som er i offentlig høring til og med i dag, tirsdag.

– Der er stor efterspørgsel efter og interesse for de andelsboliger, vi bygger rundt omkring. Vi har bygget en hel del i Rønne Syd, men det er meget, meget længe siden, der er bygget nogen i Rønne Nord, og der er mange mennesker, som godt vil bo i Rønne Nord med de fordele, der er ved det. Så det forventer vi, at der vil blive en rimelig stor efterspørgsel efter, siger Jens Koefoed til avisen.

Personligt har han ikke fået en masse henvendelser fra folk, der gerne vil købe en andelsbolig i Rønne Nord, men han ved, at der har været henvendelser til Bornholmerbo, som har solgt andelsboliger i Rønne Syd for PL Entreprise.

– Jeg har ikke selv solgt dem, det har ejendomsmægleren, og der har været henvendelser, hvor folk har sagt, at det er nogle fine boliger, som de godt kunne tænke sig, men de er lidt mere til Rønne Nord. Der kommer kunder i butikken, og nogle vil bo i vest, nogle i øst, nogle i syd og nogle i nord. Sådan er der altid efterspørgsel i forskellige områder, siger han.

 

12 boliger

PL Entreprise ønsker at bygge 12 andelsboliger og anlægge det samme antal parkeringspladser ved Christians Plads.

Boligerne bliver efter planen samme model som dem, virksomheden har bygget i Rønne Syd.

Illustration fra lokalplanforslaget

 

Grunden er købt

Interessen for andelsboliger har betydet, at Jens Koefoed længe har været på udkig efter nye områder, hvor PL Entreprise kan bygge, og i den forbindelse fik han øje på en kommunal grund på Christians Plads.

– Så tænke jeg, at det var da på tide at tilbyde noget i nord også. Så det er sådan, den idé er kommet. Jeg har købt grunden af kommunen, så det er mig, der ejer grunden nu, fortæller han.

Kommunalbestyrelsen sendte lokalplanforslaget i offentlig høring i midten af december. Efter høringsperiodens udløb i dag, skal forslaget og de indkomne høringssvar til administrativ og politisk behandling, inden lokalplanen bliver vedtaget endeligt.

– Jeg tror, den bliver vedtaget i marts, og når den så er vedtaget, så kan vi begynde at sætte dem til salg og begynde at søge byggetilladelse og det der, siger Jens Koefoed.

Få hullet lukket

Efter planen bliver de 12 andelsboliger bygget efter samme model som dem, PL Entreprise har bygget i Ipsens Have i Rønne Syd.

– Vi synes, den er pæn og passer ind i kvarteret både det ene og det andet sted, og vi ved, den virker, og vi har fået mange tilbagemeldinger fra dem, der bor der, om at de er tilfredse med dem, så det synes vi ikke, der er stor grund til at ligge og lave så meget om på.

– Vi synes faktisk, at det vil se rigtig pænt ud, at de ligger i hjørnet derude, at få det hul lukket, lyder det fra Jens Koefoed.

Boligerne bliver først sat officielt til salg, når lokalplanen er vedtaget.

– Det er klart, at vi lige skal have den lokalplan vedtaget, og så vil det reelle salg gå i gang, når den er vedtaget, men man kan sagtens blive skrevet op på forhånd, hvis det er det, man vil. Alle forventer jo, at lokalplanen går igennem. Der er en høringsperiode og nogle høringssvar at tage stilling til, men der er ingen, der forventer, at vi ikke får lov til det, siger Jens Koefoed.

 

Om lokalplanen

Lokalplan 112 – Boliger på Christians Plads i Rønne

Formål og baggrund

Området Christians Plads i Rønne  er ansøgt bebygget med tæt, lavt boligbebyggelse som rækkehuse til helårsboligformål. Området er omfattet af en ældre byplanvedtægt for et område ved Sejersvej fra 1967. Byplanvedtægten tillader kun, at det aktuelle delområdet anvendes som butiksområde, med den er aldrig kommet i anvendelse, og området henligger som grønt areal.

Formålet med lokalplan nr. 112 er at muliggøre en rækkehusbebyggelse i stil med den, som er etableret i Ipsens Have ved Sagavej i det sydlige Rønne.

Området er også omfattet af kommuneplanramme 101.B.34 ”Sejrsgårdskvarteret”, som udlægger området til helårsboligformål med en bebyggelsesprocent på 30, som er i overensstemmelse med den gældende planlægning for området.

Området er på cirka 3300 kvadratmeter stort.

Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. december og sendt i offentlig høring i perioden fra den 17. december til og med den 28. januar.

 

Jens Koefoed. Foto: Jens-Erik Larsen

 

Naboer er bekymrede for sikkerheden for cyklister

 

Der er ikke udelt begejstring ved udsigten til nye andelsboliger på Christians Plads. I flere af de indkomne høringssvar bliver der udtrykt bekymring for trafiksikkerheden i området, hvis der som planlagt kommer 12 ekstra boliger i området.

”Den nye plan vil medføre et øget pres på trafikområdet, som i forvejen er to sammenfletninger med cykelsti lige i sving samt et T-kryds mellem disse. Planen vil skabe mange farlige situationer. Det er svært at se op ad Sejersvej og langs Christians Plads og samtidig holde øje med cykelsti og krumningen af vejen. Det er helt uforsvarligt at lægge mere trafik ind i denne skolevej. Vores bekymring er mest rettet på hverdagen efter et byggeri med 12 nye boliger i området. Men vi står også undrende over for, hvordan man vil kunne gennemføre byggeperioden uden ekstra høj risiko for cyklisterne”, skriver et par naboer på Christians Plads i et høringssvar.

Flere farlige situationer

Naboerne foreslår samtidig, at man laver udkørsel fra husene direkte på T-krydset midt på pladsen, så man har oversigtsmulighed til højre og venstre og dermed skaber et regulært kryds, eller at en byplanlægger kan se på, om cykelstien kan køre udenom vejtrafikken.

En nabo på Sejersvej deler bekymringen for sikkerheden for cyklister, der færdes sammen med biler på Christians Plads.

”Et byggeri vil ødelægge den fine oversigt, der er nu og dermed give stor risiko for uheld med cykelister især børn til/fra skole og ansatte på Almegårds Kaserne samt turister. Jeg har selv oplevet farlige situationer med den nuværende gode oversigt. En forringelse vil skabe flere farlige situationer med biler, der kommer fra Nørre Løkke og Sejersvej”, skriver naboen.

Problemer med parkering

Også udfordringer med parkering bliver nævnt. Et par høringssvar nævner, at det kan være et problem for tandlægen på Christians Plads, hvis der som planlagt etableres parkeringspladser til de kommende hus ved siden af klinikkens parkeringsplads.

”Der holder ofte fem-seks besøgende hos tandlægen, der parkerer på græsset, samt flere af de ansattes biler på Sejersvej”, står der i et høringssvar.

”Det vil kunne give tandlægen udfordringer … i øjeblikket bruges græsarealet sammen med Sejersvej til parkeringsbuffer. Det seneste par år har vi oplevet et større behov for at udvide parkeringsarealet til tandlægen”, bemærkes det i et andet.

I et tredje høringssvar nævner en nabo, at det i forvejen kan være svært at komme ud fra egen udkørsel på grund af aktivitet på tandlægens parkeringsplads.

”Med den påtænkte udvidelse og den øgede brug af parkeringspladsen har man blot gjort det endnu sværere at bakke ud. Indtil nu har der ikke været stor risiko for børn på p-pladsen, ej heller for cyklister, da de har parkeret langs tandlægernes østvendte mur. Men med dette byggeprojekt bliver P-pladsen langt mere befærdet”, lyder det.