Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Naboer generet af stank efter stort gylleudslip

November og december forløb ikke helt som planlagt på Bornholms Bioenergi i Aakirkeby. Der er mange måder at sætte ekstra fut i gæringsprocessen i en beholder fyldt med biomasse, men at hælde 100 tons glycerin direkte i tanken er åbenbart ikke en af dem.

Det var ikke desto mindre, hvad Bigadan besluttede sig for at gøre i begyndelsen af november, fortæller driftsleder Georg Koefoed.

– Det kan normalt godt lade sig gøre, men der er ikke to biogasanlæg, der er ens, forklarer driftslederen.

Bakteriekulturen i en reaktorer er aldrig den samme og på nogle anlæg kan man godt tilsætte glycerin i tankene. Men det kan man altså ikke i Aakirkeby.

– Der gik ikke ret lang tid, før reaktorerne begyndte at bøvse, fordi trykket steg. Og da det begyndte at skumme i tankene, slog overtryksventilerne fra og gas og gylle begyndte at slippe ud, fortæller Georg Koefoed.

Slamsugere kørte i døgndrift

Gyllen endte på jorden med frygtelige lugtgener til følge. Og det fortsatte langt ind i december, fortæller driftslederen.

– Det var rigtig slemt i en måned. Naboerne kontaktede os, fordi det lugtede forfærdeligt. Vi var her i døgndrift i flere uger.

Tilførslen til tankene blev stoppet for at nedsætte trykket, den overskydende gas blev brændt af via faklen, og Georg Koefoed tilkaldte to slamsugere, der kørte dag og nat for at bortskaffe det ildelugtende udslip.

Glycerinens virkning var lang tid om at aftage.

– Jeg ved, at det tager 25 dage for biomassen at passere gennem systemet, så jeg var nogenlunde klar over, hvornår det ville være slut, siger han.

Trykket var tilbage på normal kort før jul, og glycerinen, som er et restprodukt fra produktion af biodiesel, indføres ikke længere i tanken på anlægget i Aakirkeby, fortæller Georg Koefoed.

– Vi doserer direkte ind i reaktoren nu. Så kan vi bedre styre det.