Arkivfoto

Ny sø på vej til Hammersholm

Regionskommunen har for den 17. januar givet landzonetilladelse i henhold til paragraf 35 i planloven til at etablere en sø på Matrikel.nr. 1ag, Hammersholm i Allinge-Sandvig Jorder.

Tilladelsen kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. En klage skal være modtaget hos kommunen senest den 14 februar 2020.