Sommerhusejeren har ladet sig inspirere af de øverste vinduer på feriekolonien Egilsholm. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Sommerhus med vinduesbånd forbudt

En sommerhusejer fra Kgs. Lyngby har af Fredningsnævnet fået afslag på en ansøgning om at nedrive et gammelt sommerhus og bygge et nyt med vinduesbånd i taget, inspireret af feriekolonien Egilsholm.

Ejeren har sommerhus på Lyngvejen i Østre Sømarken, ikke langt fra den markante ottekantede træbygning, der tjener som sommerkoloni for københavnske skolebørn. Drømmen har været at opføre et sommerhus med et tilsvarende lysindfald, men det vil Fredningsnævnet altså ikke give tilladelse til, fremgår det af afgørelse, som er offentligt tilgængelig på kommunens postliste.

Sadeltag er tilladt

Nævnet henviser til fredningens bestemmelse om facadehøjde, som ikke må være højere end 2,80 meter “og de forhøjede og forskudte plan med markante vinduesbånd må anses for en del af facaden, uanset det er forskudt i forhold til grundplanets facade“, lyder det i afgørelsen.

Ifølge Fredningsnævnets beregninger vil facadens højde i den nye konstruktion nå op på 4,10 meter, og “det kan ikke føre til et andet resultat, end at fredningsbestemmelseme tillader opførelse af et traditionelt sadeltag med en vinkel på indtil 55°“, lyder Fredningsnævnets afgørelse.

Til gengæld imødekommer Fredningsnævnet ejerens ønske om at få tilladelse til at nedrive det gamle sommerhus.

Efter en besigtigelse i januar har ejeren desuden fået dispensation til at overskride den tilladte udnyttelsesgrad i begrænset omfang.