Mindegudstjenest for søens folk. Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Skt. Nicolai sætter gudstjeneste på pause: Årsagen er positiv, siger provsten

For år tilbage var kirkebænkene fyldt. Det er de ikke længere. For år tilbage var der nogle at mindes. Det er der ikke længere. For år tilbage var behovet der. Det er det ikke længere. Derfor har Skt. Nicolai Kirke og Rønne Menighedsråd besluttet at holde en pause fra den årlige gudstjeneste for søens folk. Hvis behovet opstår igen, eller hvis der viser sig et andet behov, er kirken klar.

– Det er en mindegudstjeneste for søens folk. Det vil sige, at det er en gudstjeneste, hvor man har mindedes dem, som er gået bort i årets løb. I de sidste mange år har der ikke være nogen dødsfald at mindes, og de fire år, hvor jeg har haft gudstjenesten, har der ikke været nogen som helst, siger provst Johannes Gregers Jensen.

Samtidig har han via sin kontakt til de deltagende myndigheder, foreninger og organisationer fornemmet, at der ville være både forståelse for og opbakning til en pause.

– Jeg har indtryk af, at det har været lidt en udfordring for nogle at finde folk til at være med til at bære faner og sådan nogle ting, siger han.

Behov igen

Ifølge Johannes Gregers Jensen opstod traditionen med en mindegudstjeneste for søens folk på baggrund af, at der var nogle ret store katastrofer, hvor der var ret mange mennesker, der omkom. Derfor kunne man se et behov for, at man mødtes, holdt en gudstjeneste og mindedes dem, der var gået bort.

Sådanne katastrofer har der heldigvis ikke været i flere år, og derfor har den årlige gudstjeneste for søens folk udviklet sig fra en mindegudstjeneste til en gudstjeneste, hvor man mødes, går i procession og ser hinanden i øjnene.

– Vi har haft en rigtig fin gudstjeneste ud af det. Jeg har selv nydt gudstjenesterne meget, faktisk, også planlægningsfasen op til, hvor vi har mødtes og snakket om, hvad der skulle ske, så jeg vil komme til at savne det i år, siger Johannes Gregers Jensen.

Alligevel har han en fornemmelse at, at anstrengelserne ikke har stået mål med resultatet.

– Derfor har jeg spurgt rundt omkring, og der var mange, der var indstillet på, at man ventede med at holde gudstjenesten, til det blev aktuelt igen, fortæller provsten.

Personalet ved Skt. Nicolai Kirke har fortalt Johannes Gregers Jensen, hvordan kirkebænkene for 10-15 år siden var fyldt af mennesker i uniform til mindegudstjenesten, og at der kom et skib og lagde til nede i havnen på dagen.

– Der var en meget, meget stor deltagerskare, men det er der slet ikke mere. Der er nærmest dem, som står i processionen, og dem, som bærer faner, og så har der været nogle deltagere, men slet ikke på samme niveau som tidligere, siger han.

Det er hans vurdering, at det er årsagen til, at der er folk, der har prikket til ham og sagt, at det måske er på tide at holde inde med det her.

– Som konceptet er nu, så giver det bedst mening, at vi venter lidt, lyder det.

Andet udgangspunkt

I første omgang opfatter provsten det som en pause fra den årlige mindegudstjeneste, og hvis der sker en tragedie, der gør gudstjenesten aktuel igen, skal kirken og de øvrige arrangører se på, hvad de så gør.

– Der er det helt oplagt at tage det her koncept op igen, for det har været nogle rigtig gode gudstjenester og en god anledning til at mødes og snakke om de her ting. Men jeg håber ikke, vi får brug for at holde den igen, for så er det på baggrund af en katastrofe, siger Johannes Gregers Jensen.

Skulle det frygtelige ske, så er kirken klar til at træde til, men selv uden en katastrofe på havet, ser provsten en mulighed for en gudstjeneste med søens folk i centrum. Måske i stil med garnisonsgudstjenesten for totalforsvaret.

– Hvis der om nogle år opstår et ønske om, at vi holder noget, der minder om, og hvor det måske er et andet udgangspunkt, hvor det ikke er fordi, der er nogle, der er gået bort, men fordi man vil noget andet, så må vi tage den derfra, siger han.