Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Erhvervsmand har budt på Østre Skole

Der er budt en million kroner på Østre Skole i Rønne, der blev lukket som skole i sommerferien 2018 og derefter sat til salg af Bornholms Regionskommune.

Det er erhvervsmanden Michael Møller, der blandt andet står bag Bornholmerslottet i Rønne, der ønsker at købe skolen.

Det fremgår af en mail, som Michael Møller kort før jul sendte til medlemmerne af Bornholms Regionskommunes økonomi-, erhvervs- og planudvalg og til udvalgte chefer i den kommunale forvaltning.

Michael Møller tilbyder at betale en million kroner for bygningerne på Østre Skole, oplyser han. Han er kun interesseret i at købe skolens bygninger og ikke den tilhørende sportsplads. Den er placeret mellem skolens bygninger på Pingels Alle og Borgmester Nielsens Vej.

I bygningerne vil Michael Møller indrette boliger, kontorer og et mindre hotel.

I en mindre del af bygningsmassen vil han indrette et foreningshus, hvor nogle af de foreninger, der i dag holder til på Østre Skole, fortsat kan have hjemsted i skolens lokaler. Det gælder blandt andet Rønne Skytteforening og stensliberforeningen.

Kræver ny lokalplan

Michael Møllers bud på Østre Skoles bygninger er betinget af, at kommunalbestyrelsen inden en eventuel overtagelse af bygningerne vedtager en lokalplan for området.

Området er i dag udlagt til skole, og den anvendelse skal derfor ændres.

For at det kan ske, skal området opdeles i flere matrikelnumre, så bygningerne kan sælges separat. De ligger nemlig i dag på samme matrikelnummer som en del af skolens sportsplads.

Dernæst skal udarbejdes et tillæg til den eksisterende kommuneplan, som kommunalbestyrelsen skal vedtage. Og først derefter kan udarbejdes og vedtages en ny lokalplan for området, som åbner for den anvendelse af bygningerne og området, som Michael Møller beskriver i sit tilbud til kommunen.

Det er en proces, der ifølge kilder i Bornholms Regionskommune normalt vil tage cirka ni måneder.

Selv ønsker Michael Møller ikke at kommentere sit bud på den tidligere skole.

Heller ikke hos Bornholms Regionskommune ønsker man at kommentere Michael Møllers købstilbud.

– Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, svarer kommunaldirektør Johannes Nilsson, da Bornholms Tidende spørger til Michael Møllers mail.

– Vi modtager løbende henvendelser om køb af kommunale ejendomme, og dem vil jeg ikke kommentere, fortsætter kommunaldirektøren.

Køb og salg af fast ejendom er blandt de sagstyper, der sædvanligvis behandles på lukkede dagsordenspunkter, i de kommunale udvalg og i kommunalbestyrelsen.

 

Om Østre Skole

Bygningerne på Østre Skole, der er placeret mellem Pingels Allé, Svanekevej og Borgmester Nielsens Vej i Rønne, er opført mellem 1902 og 2000. De har ifølge BBR-registret et samlet areal på 6.823 kvadratmeter. Dertil kommer en lang række mindre bygninger, der ifølge BBR-regostret er klassificeret som udhuse.

I februar 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at lukke Østre Skole efter sommerferien 2017.

I skoleåret 2017-18 blev skolen brugt som aflastningsskole, mens Søndermarksskolen blev bygget om og udvidet.

I juni 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at regionskommunen skal sælge Østre Skole.

Undervejs har der været ønske om at indrette foreningshus i den tidligere skole, men det er blevet afvist af regionskommunen.

Ifølge et overslag fra kommunen vil det koste 17,25 millioner kroner at rive hele Østre Skole ned.

Rønne Skytteforening, Bornholms Stenklub og RIK Bordtennis holder stadig til i de tidligere skolebygninger. Det samme gør en del af kommunens center for børn og familie.