Jørn-Erik Funch. Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Nye planer på torvet giver udfordringer: Vi har ikke hørt noget siden maj

Den planlagte områdefornyelse med etablering af et såkaldt naturtorv på Torvet i Aakirkeby skaber nogle udfordringer for en af byens gamle foreninger.

Rudolfklubben, en gruppe af pensionerede borgere, der hvert år udfører et stort stykke frivilligt arbejde for at skabe aktivitet på Torvet, er ikke blevet informeret om hvilke eventuelle konsekvenser, det kommende  torv får for de opgaver, som klubben gennem mange år har udført både sommer og vinter for SYTE og Borgerforeningen.

Det ærger formanden Jørn-Erik Funch.

– Vi har ikke hørt noget siden borgermødet i maj. Vi mangler en hel masse konkret information, og vi vil meget gerne have lov til at høre lidt nærmere, siger Jørn-Erik Funch.

Røde borde i stedet for hvide

Rudolfklubben står om sommeren for opstilling af hvide borde og blomsterkummer på Torvet og om vinteren for opstillling og drift af årets helt store trækplaster: Julebyen, som trækker tusindvis af besøgende til byen i december.

Igloen, Gløgghuset, Pebernøddeslottet og togbanen står uden for sæsonen oplagret på Rudolfklubbens værksted på Bavnet, og her bruger klubbens 34 medlemmer mange timer på at vedligeholde og reparere borde, bænke og bygninger.

– Vi er hele tiden i gang. Men vi ved ikke, om der er plads til tingene i år. Jeg har bare hørt, at igloen måske skal flyttes lidt, og jeg er også blevet spurgt, hvor meget togbanen fylder, så det er der vist taget højde for. Men ellers er vi ikke blevet inddraget, siger Jørn-Erik Funch.

 

 

Uddrag af Helhedsplanen:

“Eksisterende fast inventar på Torvet bevares. Vi foreslår at flytte tre af ‘Købenahvnbænkene’ og placere dem i udkanten af et plantebed.

Der er i dag en del løst inventar som driftes og placeres af frivillige klubber i byen. Der skal indgåes en dialog med disse. Vi foreslår at borde-bænkesæt kan slibes og males i en brændt rødlig farve, der matcher farven på Nervebanens belægningstegl. Derved vil de komme til at fremstå som en del af projektet og karakteren på Torvet“.

Kilde: Tegnestuen Tredje Natur

 

 

Han har heller ikke fået nogen information om de røde bordebænkesæt, som ifølge arkitekttegningerne skal være en del af det nye koncept på Torvet.

– Nej, jeg ved ikke, om det er noget, vi skal inddrages i. Men hvis det er, vil vi gerne spørges i god tid, siger Jørn-Erik Funch.

Mugen Adler, landskabsarkitekt i Bornholms Regionskommune og projektleder på områdefornyelsesprojektet i Aakirkeby,  giver Jørn-Erik Funch ret i, at Rudolfklubben selvfølgelig skal inddrages i arbejdet med Naturtorvet.

Hun vil derfor senest i morgen sende en mail til formanden og invitere klubben med på et kommende møde.

Mugen Adler fortæller samtidig, at den lokale styregruppe har indsamlet informationer om Rudolfklubbens aktiviteter på Torvet, og at disse informationer er videresendt til tegnestuen Tredje Natur, som står bag udarbejdelsen af Naturtorvet.

Plads til det hele

I styregruppen sidder John fra Borgerforeningen, Brian Carlsen fra Sydbornholms Turist- og Erhvervssammenslutning og Bjarne Westerdahl fra paraplyorganisationen AakirkeBYtinget.

Bjarne Westerdahl ser ikke nogen umiddelbare forhindringer for at kombinere det nye torv med de gamle traditioner i byen.

– Holdningen i styregruppen er, at man godt kan få plads til både kræmmerne om sommeren og julebyen om vinteren Det kræver kun nogle få omrokeringer, siger han.

 

 

 

Naturtorv

I dispositionsforslaget til det nye naturtorv har man kigget på torvets nuværende brug.

Illustrationer: Tegnestuen Tredje Natur

 

Aakirkeby Torv i en hverdagssituation med eksisterende opholdsinventar inkluderet i projektet.

 

Det skal fortsat være muligt at holde kræmmermarkeder på Torvet

 

Aakirkeby Torv transformeres i juletid til en juleby med stort juletræ, iglo og tog.