Nye årgange af små bornholmere skal leve op til høje mål

Årets nyfødte bornholmere og fødselsårgangene fra 2019 og 2021 vil blive fulgt meget tæt.

I første omgang gennem deres første tre år – men også senere for at finde ud af, om regionskommunens nye store projekt De Små Børns Bornholm lever op til de høje mål, der på forhånd er sat. Kommunalbestyrelsen godkendte torsdag aften både målene og den samlede køreplan for projektet, som kommunen har sat i verden sammen med Egmont Fonden.

– Hver gang man ser det her projekt bliver man glad, for der er så mange muligheder, sagde Leif Olsen (SF).

Også Maike Fiil (V) og viceborgmester Morten Riis (EL) talte varmt om De Små Børns Bornholm. På vegne af Cuba-bortrejste Linda Kofoed Persson (DF) sendte også René Danielsson (DF) projektet afsted med store håb og ønsker.

– Det er meget spændende, sagde han.

Flere små bornholmere skal trives bedre

Hovedformålet med De Små Børns Bornholm er, at flere børn får de rette betingelser for at trives, lære og udvikle sig, og at flere småbørn får en god start på livet. Det skal blandt andet ske gennem bedre dagtilbud og en række indsatser for bedre trivsel i familierne. De vil række helt ud i lokalmiljøerne og civilsamfundet, der skal være med til at udvikle indsatserne.

Om det lykkes, vil De Små Børns Bornholm finde ud af ved at se, om nogle helt konkrete mål bliver opfyldt.

Blandt målene er, at færre henvender sig med bekymringer om mistrivsel blandt børn fra de tre årgange, helt frem til de er seks år gamle. At børnene fra de tre årgange klarer sig bedre end hidtidige årgange, når de som 3-, 4- og 5-årige får testet deres sprog og motorik og deres fysiske og mentale sundhed. Og at færre børn fra de tre årgange får udsat deres skolestart.

Når børnene fra de tre årgange når 3. klasse, er målet, at de mindst er på højde med landsgennemsnittet i forhold til at læse og regne. Det landsdækkende mål er, at mindst fire ud af fem elever i 3. klasse er gode i de to discipliner. Når de er færdige med 3. klasse, er endnu et mål, at flere end hidtil fra de tre årgange skal have klaret sig godt gennem indskolingsårene i skolen.

De Små Børns Bornholm har også mål for, hvor meget børn fra de tre årgange gerne skal deltage i kultur- og idrætstilbud i deres første seks leveår. Det skal de gerne gøre i større omfang, end man hidtil har set. Også børnenes forældre har projektet mål for: De skal gerne deltage mere i mødegrupper, fædregrupper, forældremøder og familiearrangementer, end man hidtil har set.

De Små Børns Bornholm startede ved nytår og vil blive gennemført over de kommende fire år. Kommunen har aftalt med Egmont Fonden, at man eventuelt kan forlænge perioden til otte år. De første fire år koster De Små Børns Bornholm regionskommunen i alt godt 13 millioner kroner.

– Det bliver dejligt, og det bliver spændende. Nu må vi se, hvor langt vi når med det, sagde borgmester Winni Grosbøll (S).