Ruts Kirke. Foto: Berit Hvassum

Menighedsråd på valg

De bornholmske menighedsråd er på valg i 2020. Det sker efter nye regler som følge af en ændring af Lov om valg til menighedsråd, og Bornholms Provsti har derfor inviteret medlemmer af menighedsrådene til et valgkursus torsdag den 30. januar.

Lovændringen indebærer blandt andet, at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel. Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg bliver dermed tilpasset praksis, idet afstemningsvalg er blevet en sjældenhed – også på Bornholm, hvor det er mange år siden, at der har været afstemningsvalg, som foregår ligesom folketingsvalg og kommunalvalg.

97 procent af valgene er i de seneste år blevet afgjort ved aftalevalg, hvor kandidaterne samler sig om en liste.

De nye menighedsråd i landets sogne vælges for en en periode på fire år. Dog kan man efter tilladelse fra biskoppen få mulighed for at nedsætte funktionsperioden til to år, således at der skal være valg hvert andet år. Den mulighed har man gjort forsøg med flere steder i landet, blandt andet på Bornholm.

 

2008

Der har tidligere været holdt afstemningsvalg til menighedsrådet i flere bornholmske sogne.

De seneste afstemningsvalg blev holdt i Rønne og Olsker i 2008. Siden da er man blevet enige om opstilling af fælleslister, så der har været tale om fredsvalg/aftalevalg.

 

Menighedsrådene holder offentlige orienteringsmøder den 12. maj. Her kan man få en orientering om menighedsrådets arbejde og høre om de kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges.

De nye medlemmer af menighedsrådet vælges på en offentlig valgforsamling den 15. september.

Valg er en mulighed

Muligheden for afstemningsvalg eksisterer dog stadig, hvis man for eksempel skulle være utilfreds med den liste, som er blevet opstillet af valgforsamlingen.

I en periode på fire uger efter valgforsamlingen er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af en kandidatliste med stillere. Et eventuelt afstemningsvalg gennemføres den 17. november.

De valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, den 29. november 2020.