Inden det bliver besluttet, om Rønne Havn får lov til at overtage et grønt område ved Kanondalen, ønsker havnen at benytte området til opbevaring af sten i forbindelse med en forlængelse af den yderste bølgebryder. Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Byforening håber på begrænset indhegning af område ved Kanondalen

Det kan være svært at holde styr på Rønne Havns ønsker for et grønt område ved Kanondalen, for der er flere planer i spil på samme tid. Der er en stor, langsigtet plan, der handler om at indlemme arealet i havnen og udvikle det til et havneområde, hvor det er muligt at opbevare elementer til vindmøller og andre dele af offshore-industrien. Og så er der en mindre, mere kortsigtet plan om at etablere et midlertidigt stenoplag på området, i forbindelse med at havnen forlænger sin yderste bølgebryder.

Den langsigtede plan er stadig i sin indledede fase, hvorimod den mere kortsigtede plan er nået så langt, at myndighederne er ved at tage stilling til, om havnen skal have en midlertidigt dispensation til det ønskede stenoplag. I den forbindelse har regionskommunen bedt Rønne Byforening om en kommentar, og den ønsker, at offentligheden får adgang til så stor en del af området som muligt, mens arbejdet foregår.

Rønne Byforening er orienteret om, at området vil blive indhegnet med et midlertidigt byggepladshegn og anmoder i den forbindelse om, at indhegningen bliver begrænset, så den kun omfatter den del, der benyttes til det midlertidige stenoplag. I så fald vil en del af arealet ud mod den nye strand forblive åben for offentligheden.

Ingen offentlig kørsel

Byforeningen synes også, at den foreslåede indkørsel fra Skansevej er uheldig i forhold til selve Skansen. Derfor foreslår foreningen, at indkørslen rykkes længere mod sydvest og dermed længere væk fra Skansen.

”Det vil tage nogle få parkeringspladser, men de benyttes vist sjældent fuldt ud”, skriver formand Niels-Holger Larsen på byforeningens vegne.

Han gør desuden opmærksom på, at vejen ud til stranden, det såkaldte tipvognsspor, benyttes som redningsvej og er den eneste mulighed for adgang med køretøjer, hvorfor den ifølge foreningen skal holdes åben. Det vil sige, at der ikke skal være adgang for offentlig kørsel med køretøjer, men dog med cykler og for gående.

”Det skal nærmere overvejes, hvordan denne adgang kan ske – og skiltes – på rimelig vis”, skriver Niels-Holger Larsen og tilføjer, at der kan være offentlig adgangsvej i forlængelse af tipvognssporet, hvis skaterområdet forsvinder som planlagt.

 

 

Rønne Byforening håber, at Rønne Havn nøjes med at indhegne det skraverede areal, hvis havnen får dispensation til et midlertidigt stenoplag i nærheden af Kanondalen.

Illustration: Rønne Havn

 

 

Område med bevoksning

På positivsiden noterer byforeningen sig, at Rønne Havn behændigt er gået udenom beskyttelseszonen for skansefredningen, hvilket foreningen er tilfreds med. Niels-Holger Larsen vurderer, at det kan resultere i, at havnen undgår en længerevarende ansøgningsprocedure.

Foreningen er også tilfreds med, at havnen ikke vil fjerne al bevoksning, men kun det mest nødvendige på det relevante område, at der ikke vil ske terrænændringer, samt at den begrænser sig og ikke ønsker at lægge beslag på hele området til det midlertidige stenoplag. Derved bevares et rimeligt bredt område med bevoksning langs det

gamle tipvognsspor og ud mod den nye strand til glæde for dyrelivet og bevoksningen.