Arkivfoto: Allan Rieck

Nyt anlæg koster 635.000 kroner

Kommunen er klar til at bruge 635.000 kroner på at nyt ventilationsanlæg til Rehabilitering Sønderbos varmtvandsbassin. Det er planen at udskifte ventilationsanlægget i forbindelse med den igangværende modernisering af bassinets vandbehandlingsanlæg. Det fremgår af en dagsorden til et møde i økonomi-, erhvervs- og planudvalget.

Ventilationsanlægget er meget forældet, og styringen er defekt. Derfor styres anlæg og luftmængder for tiden manuelt, og aggregatet er meget nedbrudt af klordampe. Det medfører, at der er stor risiko for opfugtning af bygningen.

I forbindelse med udskiftningen vil styresystemet blive opgraderet og få overvågning. Derudover vil alle kanaler blive isoleret efter gældende krav, og de vil blive tilpasset, så de fremadrettet kan renses.

Både kommunens egen ejendomsservice og en ekstern rådgiver vurderer, at der kan opnås driftsmæssige fordele ved at installere et nyt ventilationsanlæg. En nyt anlæg har således op til 30 procents større varmegenvinding på afkastsluften. Hvor stor besparelsen bliver, vil først kunne beregnes efter et års drift af anlægget, hvilket der vil blive fulgt op på.

Der blev indhentet tilbud på arbejdet i maj 2018, men det blev udskudt af hensyn til de fordele, der vil være ved at udføre moderniseringen af vandbehandlingsanlægget på samme tid.

Anlægsudgiften på 635.000 kroner er beregnet med udgangspunkt i tilbudsresultatet fra 2018, som er indeksreguleret til nutidige. Pengene kommer fra den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.