Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Forhandlinger om ny varmeaftale står stille

Bornholms Energi og Forsynings (Beof) bestyrelsesformand bekræfter, at der endnu ikke er kommet skred i forhandlingerne om en ny varmeaftale i det nye år.

– Nej, vi går stadig og venter på de forskellige endelige afgørelser i sager, der verserer hos de statslige myndigheder, siger bestyrelsesformand Lars Goldschmidt.

Ligesom direktør Erik Steen Andersen fra Rønne Vand og Varme (RVV) sagde til Bornholms Tidende fredag, tror Goldschmidt heller ikke på, at de stridende parter kan nå at afværge de varslede prisstigninger, der træder i kraft for RVV’s kunder i marts.

– Jeg synes, at vi burde kunne afslutte vores forhandlinger og få et almindeligt kunde-leverandør-forhold i løbet af det næste halve år.

At forhandlingerne har måttet vente, skyldes primært, at Beof – ligesom RVV – venter på Forsyningstilsynets endelige afgørelse i klagesagen om prissætningen. Den ventes at falde sidst i februar eller først i marts.

Det statslige tilsyn har truffet en foreløbig delafgørelse i sagen, som blev rejst af RVV og er i høring indtil på mandag. Delafgørelsen faldt ud til Beofs fordel. Særligt væsentlig var afgørelsen om, at Beof har lov til at opkræve de seneste års underdækning i 2020 og 2021.

Opkrævning af underdækning

Næsten en tredjedel af varmeprisen i 2020 kan henføres til underdækningen, der opstod, efter at Beof i 2018 ophævede selskabernes eksisterende varmeleveringsaftale. Voldgiftsretten fastslog senere, at Beof ikke var berettiget til at ophæve aftalen, og kendelsen medførte, at RVV frem til aftalens udløb har kunnet købe varmen til en væsentligt lavere pris end sædvanligt.

Beof producerer både strøm og varme på kraftvarmeværkets blok 6 på Skansevej i Rønne, og Forsyningstilsynet skal også tage stilling til, om de fordelingsnøgler, som Beof anvender til at fordele udgifterne mellem el-siden (Beofs datterselskab Bornholms El-Produktion) og varmesiden (Rønne Varme), er rimelige.

Ifølge Lars Goldschmidt arbejder myndighederne for øjeblikket på adskillige klagesager indbragt af RVV.

Beof-ledelsens hovedbudskab om, at RVV ikke burde have lov til at indregne underdækningen og hæve priserne for forbrugerne, da selskabet allerede har lagt over 43 millioner kroner til side, behandles dog ikke af tilsynsmyndighederne.

– Vi har synspunktet om, at man ikke må opkræve flere penge, end man har brug for, forklarer Lars Goldschmidt.

Har I tænkt jer at indbringe det spørgsmål til myndighederne?

– Jeg tror ikke, at vi gør det. Vi køber også varmen af dem til nogle af vores bygninger og kunne som kunde klage til Forsyningstilsynet. Men vi vil ikke eskalere bunken af sager, siger Lars Goldschmidt og gør samtidig opmærksom på, at alle varmekunder besidder den klagemulighed.

Med den stridslystne modpart regner Lars Goldschmidt med, at varmestriden bliver langvarig.

– Med sagsbehandlingstiderne i de offentlige myndigheder kommer der til at gå mange år, siger han.

 

 

Forsyningstilsynet har ikke vurderet henlæggelser

Bornholms Tidende har forsøgt at få Forsyningstilsynet til at vurdere, om den varslede prisstigning er lovlig, samtidig med at Rønne Varme har hensat 43,2 millioner kroner.

I december svarede Forsyningstilsynet på avisens spørgsmål:

”Vi gør opmærksom på, at Forsyningstilsynet ikke på nuværende tidspunkt har rejst en sag om Rønne Varmes pris/ henlæggelsespolitik. Vi har således ikke vurderet prisfastsættelsen fra Rønne Varme, herunder om de foretagne henlæggelser er i overensstemmelse med reglerne, eller om de helt eller delvist skal føres tilbage til forbrugerne. En sådan vurdering vil altid være konkret fra sag til sag,” lyder svaret fra Forsyningstilsynet.