Regionskommunens saltlagre bugner i denne vinter, hvor forbruget har været særdeles beskedent. Arkivfoto. Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Mild vinter sender 4,5 mio. kr. tilbage til kommunekassen

I regionskommunens budget for 2019-22 er der årligt sat 13,5 millioner kroner af til Vintertjenesten. Men alene for 2019 er der sparet cirka 4,5 millioner kroner i forhold til de penge, der var sat af, kan det nu konstateres.

Det fortæller Nis Jordt-Petersen, driftsleder i Veje, Drift & Anlæg under Teknik og Miljø.

– Så stort er vores mindreforbrug på vinterområdet alene i 2019, siger han.

– Og det hænger jo helt klart sammen med, at vi stort set ikke havde noget vinter i løbet af året. Når jeg ser på vores regnskabstal, er der ikke konteret noget til snerydning, og når det kommer til glatførebekæmpelse, altså saltning, er der også kørt mindre, end vi plejer at budgettere med. Så også rent økonomisk set bød 2019 på en mild og blid vinter, hvor vi ikke fik brug for de penge, som der var afsat i budgettet.

Nu er hverken du eller jeg jo meteorologer, men det tegner vel også til, at der kommer et mindreforbrug i 2020?

– Hvis vi skal tage udgangspunkt i årets første 14 dage, har du da ret, men jeg tror nu alligevel, jeg vil vente med at udtale mig om det, til vinteren er gået, ler Nis Jordt-Petersen.

– Vi oplever jo som regel, at vi får en lidt kold periode i slutningen af februar og begyndelsen af marts, og kommer der sådan en 14 dages-periode, hvor vi skal bokse med noget sne, ja, så koster det selvfølgelig noget. Men slipper vi igennem med en omgang saltninger af vejene i stil med det, vi have i 2019, så må man gå ud fra, at vi ikke får brugt de penge, vi har budgetteret med. Og det er da fint, hvis vi ikke skal bruge penge på noget, som kan løbe væk af sig selv.

Og hvad sker der nu med de 4,5 millioner kroner, som I har brugt mindre?

– Vi aflægger jo et regnskab, og så bliver de tilbageført til kommunekassen. Men det, der rent teknisk blev gjort i forbindelse med budgettet i 2019, var, at man sagde, at de kunne lægges tilbage som en buffer. Så hvis og når, der kommer vinter, og vi på et tidspunkt ikke har penge nok, kunne man håbe på, at kommunalbestyrelsen siger, at vi jo har lagt penge tilbage i kassen, så nu kan der godtgøres i forhold til det. Men det må man rent politisk forholde sig til – for vores vedkommende kan jeg bare sige, at vi ikke beder om at få pengene overført til noget andet, vi fører dem bare tilbage.

Regionskommunens hovedsaltlager ligger på Østre Ringvej, Rønne, og dertil er der et eksternt lager på den gamle klinkefabrik i Muleby samt mindre depoter og containere placeret rundt omkring på øen, hvorfra Vej og Park kører ud med deres saltningsmaskiner.

 

 

3,000

ton salt ligger der i Rønne i regionskommunens hovedlager af salt til de bornholmske veje. Dertil ligger der i  eksterne lagre stort set lige så mange ton salt.

 

 

Masser af salt

Og jeg formoder, at saltlagrene bugner med salt lige nu?

– Ja, det gør de jo. For som udgangspunkt sørgede vi i efteråret for at have salten i hus, så lagrene var intakte. Vi sigter efter at være dækket godt ind, for når vi tænker tilbage på de vintre, vi havde for ni-ti år siden, havnede vi jo i en situation, hvor vi ikke havde mere salt og heller ikke kunne få leveret mere, og det er en skidt situation at stå i som vintertjeneste. Det, der sker, hvis man overhovedet kan skaffe noget salt, er, at efterspørgsel og pris jo hænger sammen, og derfor har vi konkluderet, at det er langt, langt billigere frem for at havne i den situation at have et eksternt lager med salt.

– Vores eksterne lager skal altså sikre, at vi er selvforsynende, også selv om vi skulle få en hård vinter, og i det daglige med en normal vinter passer forbruget nogenlunde med det saltdepot, vi har på Østre Ringvej. Når vinteren er gået, ser vi på, hvad forbruget har været, så vi kan fylde lagrene op. På den måde er vores lagerkapacitet intakt, når vinteren starter.

Hvor mange ton salt har I liggende, inden vinteren går i gang?

– Vi har cirka 3.000 ton liggende på Østre Ringvej og nogenlunde det tilsvarende i Muleby. Når vinteren starter, har vi altså gerne alt i alt mellem 5.500 og 6.000 ton salt.

Og hvor meget har I brugt i denne vinter?

– Vi har været ude at salte syv-otte gange og har brugt cirka 200 ton salt, siger Nis Jordt Pedersen.