Et nybygget kulturhus i området her kunne være muligheden på længere sigt, siger Mogens Vibe. Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

“Vi prøver at skabe en ny drøm”

Med stor skuffelse måtte foreningen ”Huset på Havnen” – Nexøs nye Kultur- og Aktivitetshus i Nexø for et halvt år siden notere sig, at det ikke kunne lykkes at etablere et kulturhus i et nedlagt pakhus på molen mellem Østre Kajgade og Kystvej i Nexø.

Projektet faldt til jorden, da bestyrelsen i sidste øjeblik blev i tvivl om, hvor dyrt det ville blive at istandsætte det nedlagte pakhus.

Siden har foreningens bestyrelse sonderet hvilke andre muligheder, der kunne være for at etablere et kulturhus i Nexø, og er nu klar til at fortælle om sine ideer.

Det sker, når foreningen holder generalforsamling den 17. februar på Møbelfabrikken i Nexø.

Her vil foreningens bestyrelse fortælle, hvorfor kulturhuset på havnen ikke blev til noget, samt fremlægge sine forslag til, hvordan planerne om et kulturhus måske alligevel kan realiseres. Blot på en anden beliggenhed. Samtidig er det et meget vigtigt formål med generalforsamlingen at høre medlemmernes mening.

– Egentlig er det en ordinær generalforsamling, men vi skal drøfte, hvad vi skal nu, siger Mogens Vibe, formand for kulturforeningen.

Det var planen

Foreningen Huset på Havnen blev nemlig i november 2018 stiftet med netop det formål at etablere og drive et kultur- og aktivitetscenter i et tidligere pakhus på Kystvej på Nexø havn. Deraf navnet ”Huset på Havnen”.

Det skete på et borgermøde med flere hundrede nexøborgere på Værftet i Nexø. Samtidig blev der startet salg af folkeaktier til at købe og renovere pakhuset.

Formålet var at få et hus, der giver Nexø mulighed for at få større koncerter og teaterforestillinger til byen, men også kan give plads til f. eks. større møder for byens foreninger.

Foreningen fik også støtte af blandt andet Østbornholms Turistforening.

 

 

Medlemmer skal tage stilling

Foreningen Huset på Havnen har stadig penge til kulturhusprojektet. Blandt andet fra salget af folkeaktier.

Østbornholms Turistforening har også bevilget 50.000 kroner i støtte til den nye forening.

Pengene blev bevilget til køb af bygningen på havnen, og kulturhusforeningen har også tilsagn om støtte andre steder fra.

Alle midler er givet til projektet med et kulturhus på havnen i Nexø, og derfor skal det fastlægges, om pengene kan bruges til at etablere kulturhus et andet sted.

 

 

Hvad vil vi nu

Formand for foreningen Mogens Vibe har tidligere fastslået, at ingen af de indsamlede penge bliver brugt, før der har været holdt en generalforsamling, hvor medlemmerne er med til at beslutte, hvad der skal ske.

Bestyrelsen i Huset på Havnen mener stadig, at Nexø som Bornholms næststørste by har brug for et kulturhus, hvor musiklivet, skuespil og foreningsliv kan udleves. Men kun hvis medlemmerne ønsker det.

– Helt overordnet handler det om at få bekræftet, om der er opbakning til at fortsætte bestræbelserne på at få et kulturhus i Nexø, selvom det oprindelige projekt ikke bliver til noget. Ellers skal vi nedlægge foreningen, men det håber vi selvfølgelig ikke. Vi prøver at skabe en ny drøm, siger Mogens Vibe.

– Vi lægger det åbent frem og og kommer med vores forslag. Folk har jo købt aktier med det formål at købe huset på havnen og renovere det.

 

I september var Huset på Havnens bestyrelse på besøg for at sondere mulighederne på Møbelfabrikken, og mener nu, at et Kulturhus for Nexø måske kan få sin debut her. Foto: Jens-Erik Larsen

 

Fra fire til to bud

Bestyrelsen for Huset på Havnen gik allerede i september på jagt efter nye muligheder og har peget på fire steder: Det gamle værft i den sydlige ende af havnen, den lukkede konservesfabrik nord for bymidten, Møbelfabrikken mod vest, eller et nyt byggeri på den gamle Nordfiletgrund i samarbejde med K. E. Larsen.

Mogens Vibe fortæller, at man nu er nået så langt, at bestyrelsen ser det som en mulighed, at der arbejdes hen mod et kulturhus i flere step.

– Der er forskellige muligheder, men vi ser det som mest sandsynligt med en løsning, hvor kulturhuset i første omgang bliver i den multihal, som Møbelfabrikken i Nexø er på vej med. Multihallen er ikke så stor, men man kunne starte her for at se, hvordan interessen er for et kulturhus i Nexø. Det forestiller vi os som et første step, siger Mogens Vibe.

Det ville være en løsning, der hurtigt kunne sættes i værk.

Som et andet step – og en mere langsigtet løsning – kunne være et nyopført kulturhus på havnen tæt ved Klunserkongen og Værftet.

 

 

Ny formand skal vælges

På generalforsamlingen skal der også vælges en ny formand for foreningen Huset på Havnen, da Mogens Vibe ikke genopstiller.

Ønsker medlemmerne at fortsætte arbejdet med at få et kulturhus i Nexø, så er der også mulighed for at få lagt nogle linjer, og der skal planlægning i gang for indholdet i et kommende kulturhus.

 

 

– Så ville det stadig være på havnen og på den del af havnen, hvor der bliver sjovt, siger Mogens Vibe, med henvisning til, at projektet Nexø Mole med bl.a. hotel, restaurant og bibliotek også skal ligge i dette område, og at Pernille Bülow har planer om mere aktivitet i området. I forvejen er der togmuseum, butikker, Værftet med legeland og skatehal i området.

En anden mulighed for en langsigtet løsning kunne være at opkøbe Værftet i den anden ende af havnen, men den løsning tror Mogens Vibe mindre på.

Han mener også, at den lukkede konservesfabrik på Stenbrudsvej er ude af billedet som en mulighed.

– Men et nybyggeri anser vi som et overskueligt økonomisk projekt.

Et nybyggeri på havnen ville være som en del af investor Knud Erik Larsens byggeprojekt på den tidligere Nordfiletgrund. Knud Erik Larsen købte i 2017 denne grund samt en mindre grund af Nexø Havn og ønsker at bygge boliger her, men et kulturhus kan også være en del af projektet.