Snorrebakken. Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Smalt flertal holder fast i plan på Snorrebakken

Kommunens store flyttekabale står ved magt. Efter at arbejdet har været stillet i bero siden marts sidste år bliver det nu genoptaget på en måde, så de samme medarbejdere som hidtil stadig vil skulle arbejde samme steder som hidtil.

Det besluttede et smalt flertal på fire (Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten) mod tre (Venstre, Dansk Folkeparti og Bornholmerlisten) onsdag i økonomiudvalget.

Dermed står Venstre ikke længere bag planen, hvis hjørnesten er at flytte borgmesterkontoret og adskillige andre centrale funktioner til Snorrebakken uden for Rønne.

Ligesom Dansk Folkeparti og Bornholmerlisten talte Venstre onsdag i stedet for en alternativ plan, der vil flytte flest mulige medarbejdere, der arbejder med beslægtede emner, til den samme adresse. Den alternative plan ville blandt andet rømme rådhuset i Tejn ved også at flytte de sidste tilbageværende medarbejdere her til Rønne.

Projektet forbedres en smule

I stedet bliver den oprindelige plan med borgmesterkontor, sekretariat, udvikling og byg, natur og miljø, kultur og fritid og en del af sundhedspersonalet på Snorrebakken nu fastholdt.

Medarbejdere fra børn og familie, skoleforvaltningen, ældrepleje samt psykiatri og handicap skal så fortsat arbejde på Ullasvej i Rønne, og rådhuset i Tejn bliver opsamling for en del af ejendomsservice og en del af vejadministrationen samt dele af både hjemmeplejen og sygeplejen.

At den plan ikke samler flest mulige medarbejdere fra beslægtede områder samme sted har været et af medarbejdernes hovedkritikpunkter hidtil. Et andet har været hvad adskillige grupper af medarbejdere har betragtet som et utilstrækkeligt arbejdsmiljø.

Mens det første kritikpunkt ikke bliver imødekommet med den stort set uændrede plan, lægger politikerne op til at imødekomme en del af kritikken af det kommende arbejdsmiljø. Det skal ske ved at bruge en del af de ekstra penge, som årets kommunebudget har sat af til flytteplanen.

”En del af de ekstra midler benyttes til at forbedre de fysiske rammer med henblik på at skabe større medarbejdertilfredshed. Der kan ikke være tale om egentlig fysisk ændring af for eksempel klasselokaler til mindre rum, men der kan arbejdes med mulighederne for at indrette bygningerne anderledes, samt at den generelle standard hæves således, at der males, ordnes gulve, ryddes op, rengøres og indkøbes planter og inventar inden indflytning”, hedder det i sagens baggrundsmateriale.

Flertal lægger vægt på tempo

For det smalle flertal af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten vejer det tungt, at flytteplanen kan blive hurtigere gennemført, hvis man holder fast i den eksisterende plan. Modsat efterlod den alternative plan sygeplejen og hjemmeplejen i Tejn uden noget sted, der så først måtte findes.

– Vi går først og fremmest ind for den her løsning, fordi der nu har været arbejdet med den oprindelige plan ret længe. Derfor kan vi iværksætte den relativt hurtigt, siger borgmester Winni Grosbøll (S).

– For os vægter det ret tungt, at vi kan få et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne indenfor en overskuelig tidsramme. Hvis vi begynder at tage nye lokationer ind i kabalen, vil det tage længere tid, siger hun.

Venstre anerkender derimod ikke, at fordelen ved at kunne være hurtigere på plads skal veje så tungt, at det bliver afgørende.

– Hvornår vælger vi ellers en løsning, fordi det er den hurtigste? Det er tåbeligt, for det er jo ikke en fornuftsbegrundelse, at noget går hurtigt, siger gruppeformand Søren Schow (V).

– Det er ikke en fordel. Der er ingen, der vil have den løsning, som der nu bliver lagt op til. Hverken medarbejderne eller andre. Vi har været til utallige møder, hvor medarbejderne har sagt, at de gerne vil samles mest muligt. Det har vi så arbejdet hen imod. Så er det skuffende, at de andre ender med at springe i målet, siger han.

– Det vil jeg vurdere til at være mindre problemer, siger Søren Schow om, at der i den alternative plan manglede steder at placere de dele af sygeplejen og hjemmeplejen, der nu skal blive i Tejn.

Venstre taler om kovending

Søren Schow fortæller, at han blev meget overrasket over, at partierne bag borgmesteren onsdag landede på at holde fast i den oprindelige plan. Forud for onsdagens møde havde partiernes gruppeformænd diskuteret flytteplanen to gange, og her havde pilen ifølge Søren Schow peget på det alternative forslag.

– Halvdelen af Plan, Byg og Miljø er nu flyttet fra Tejn til Rønne, og vi kan se, at det stadig ikke fungerer optimalt. Det ville vi gerne have taget konsekvensen af ved at droppe satelitten i Tejn for at sikre en bedre løsning, både for vores medarbejdere og for borgerne. Det ville være fagligt fornuftigt og rationelt, siger han.

– Vi ville gerne have samlet Plan, Byg og Miljø helt, så vi kunne flytte helt ud af rådhuset i Tejn. Fra vores to møder mellem gruppeformændene havde jeg faktisk også indtryk af, at vi var enige om at gøre det sådan, altså at gå med det alternative forslag. Men nu går et flertal så altså ind for at holde fast i den oprindelige plan.

– Det kom virkelig bag på mig, at et flertal nu går ud med en anden holdning end den, som jeg synes har været den toneangivende på vores møder. Vi havde forstået det sådan, at vi skulle sende et stærkt signal til medarbejderne om, at vi havde lyttet, siger Søren Schow.

Winni Grosbøll afviser derimod, at der blandt gruppeformændene var ved at være enighed om den alternative plan, der blandt andet indebar helt at rømme rådhuset i Tejn.

– Det kan jeg ikke helt genkende. Før mødet i økonomiudvalget skrev jeg tværtimod ud, at jeg ikke kunne udlede nogen klar konklusion af de drøftelser, som vi havde haft mellem gruppeformændene. Det stak lidt i begge retninger. Det korreksede ingen af gruppeformændene mig i, siger hun.

Selvom sagen onsdag delte økonomiudvalget midt over i en rød og en blå blok, venter Winni Grosbøll ikke nogen større politisk ballade om det videre forløb.

– Forskellen på de to modeller er faktisk ikke så stor. Derfor kan jeg heller ikke forestille mig, at der vil komme den helt store politiske kamp ud af det her, siger hun.