RVV. Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

RVV’s eget projekt er ikke lagt i graven – selv om konsulenter anfægtede beregninger af nybygget varmeværk

På kommunalbestyrelsesmødet fem dage før jul fik Rønne Vand og Varme ingen politisk opbakning til ønsket om at bygge eget varmeværk. Mens Venstre undlod at stemme, afviste alle de øvrige partier til projektet, som politikerne skulle støtte, for at Energistyrelsen kunne indlede en dispensationssag.

Det er endnu ikke klart, om det klare – og forventede – nederlag får RVV til at skrinlægge planerne og vende opmærksomheden mod forhandlingerne med Beof.

– Det har vi ikke afgjort endnu. Vi skal have et strategimøde i bestyrelsen den 22. januar, hvor vi skal snakke om det, siger direktør Erik Steen Andersen.

Tidligere har I udtalt jer mere kategorisk og sagt, at I ville køre en sag om inhabilitet mod kommunalbestyrelsen. Er I ved at trække i land?

– Der er ikke noget, der har ændret sig, og vi vil sandsynligvis gå videre med det. Jeg skal bare have bestyrelsen til at nikke til det.

Eksterne konsulenter fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) blev før jul hyret til at vurdere RVV’s projektforslag om byggeriet af eget varmeværk.

Konklusionen var, at varmeværket ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt ville få en positiv økonomi, når man sammenlignede med produktionsudgifterne hos Bornholms Energi- og Forsyning. Den samfundsøkonomiske analyse forholdt sig imidlertid ikke til de vidererækkende konsekvenser, herunder at økonomien på blok 6 hos Bornholms Energi og Forsyning ville smuldre med forventede trecifrede millionbeløb i tab. Det var på den baggrund, at flertallet i kommunalbestyrelsen afviste projektforslaget.

RVV: Fortsat meget billigere

Konsulenterne gik dog også i rette med flere af RVV’s beregninger, der var udført af Dale Energi. Først og fremmest vurderede DFP, at anlægsinvesteringen burde estimeres til 172,5 millioner kroner fremfor de 125 millioner kroner, som RVV angiver i projektforslaget.

Med de ændrede forudsætninger ville projektet give et samfundsøkonomisk overskud på cirka 35 millioner kroner i stedet for 95 millioner kroner, som RVV’s rådgiver har beregnet.

Det betyder, at den producerede varme vil blive dyrere end de 71,6 kroner per gigajoule, der opereres med i projektforslaget.

Ifølge Erik Steen Andersen vil RVV fortsat være konkurrencedygtige med Beof. Han har beregnet, at produktionsprisen med anlægsudgifter på 172,5 millioner kroner i stedet vil være omkring 78,5 kroner per gigajoule, når investeringen afskrives over 20 år med en årlig rente på 1,0 procent.

Med den pris vil et nybygget varmeværk baseret på træflisafbrænding og el-drevne varmepumper fortsat kunne producere langt billigere fjernvarme end Beof, der for tiden opkræver 111 kroner for én gigajoule varme produceret på blok 6.

– For et gennemsnitshus svarer det til omkring 3.000 kroner om året. Det er meget for den enkelte kunde, siger Erik Steen Andersen om forskellen.

Vil gerne betale lidt mere

RVV opfordrer til, at der indledes forhandlinger. Hvis idéen om eget varmeværk endegyldigt skal droppes, vil det kræve, at Beof forpligter sig til at afhænde varmen billigere.

– Det værk blev bygget dernede, selv om vi protesterede indledningsvist og har råbt og skreget hele vejen igennem. Men nu står det der. Lad os nu prøve at finde ud af noget fornuftigt og finde en pris. Og vi vil også godt give en pris, der er lidt højere, end hvad vi selv kan producere varmen til. Men der er en grænse for, hvor meget mere vi kan tillade os at give, for i virkeligheden er det ikke varmekunderne i Rønnes ansvar, at det værk er bygget. Tværtimod har man advaret mod det fra starten, siger Erik Steen Andersen.