Mini-genbrugsstationen er første skridt i den grønne retning. Foto: Bofa
FOR ABONNENTER

Hans Rømer Skolen og Bofa vil uddanne grønne borgere

Bornholm skal være fri for affaldsforbrænding i 2032. Det kræver massiv opbakning fra og omskoling af de bornholmske borgere at nå dertil, og her spiller den kommunalt ejede affaldsbehandlingstjeneste, i daglig tale BOFA, en afgørende rolle som igangsætter og organisator.

Et oplagt sted at starte

Et oplagt sted at starte er i skolerne, og i årene op til 2032 vil BOFA indgå partnerskabsaftaler med de bornholmske skoler – private såvel som kommunale – for at få børn og unge ind på den nye tankegang på et tidligt stadie i livet.

Hans Rømer Skolen er udpeget som første partner, og allerede i morgen starter BOFAs skoletjeneste et undervisningsforløb op på skolen, som skal fortsætte gennem hele skoleforløbet.

Initiativet får fuld opbakning både fra skolens ansatte og skolebestyrelsesformand Morten Enni.

– Det er en god vision at vi skal stoppe med at brænde affald af i 2032. Men det betyder at vi allesammen skal blive bedre til at sortere, og så er børnene jo det oplagte sted at starte, siger Morten Enni.

Børnene bliver bange

For at gøre undervisningen konkret har Hans Rømer Skolen lånt syv affaldscontainere på BOFA og indrettet en mini-genbrugsstation midt på skolen.

– Mini-genbrugsstationen er første skridt i en proces, som skal udbygges de kommende år, siger afdelingsleder Julie Kjær Johansen, der er tovholder på projektet.

Elever og personale på Hans Rømer skolen har i de seneste år arbejdet med miljø og bæredygtighed i forbindelse med Grønt Flag-tiltaget som netop har fokus på ressourcebevidsthed og omtanke i omgangen med affald og energi.

Men de seneste års medieomtale og den såkaldte Thunberg-effekt har øget behovet for viden, siger Jllie Kjær Johansen.

– Vi er forpligtet som skole til at gøre børnene i stand til at foretage et aktivt valg i forhold til ressourceforbruget. Men det er også vigtigt at tale om det her, fordi det gør børn bange at høre om det, siger hun.

Nutidens børn og unge tager dagligt bad i dommedagsstemningen på internettet, og indtrykkene kan ikke undgå at sætte sig fast i børnene, siger Julie Kjær Johansen.

– Derfor har vi en pligt til at oplyse børnene om hvad de selv kan gøre og hvad der bliver gjort allerede.

Næste stop: Østerlars

Partnerskabsaftalen betyder blandt andet, at skolens elever vil modtage undervisning fra BOFA op til syv gange i perioden fra 0. til 9. klasse.

Den skal på sigt bredes ud på alle øens skoler, og om to uger sættes den næste mini-gebrugstation op. Det bliver på Østerlars Friskole, oplyser Brian Johansen fra BOFAs skoletjeneste.

 

 

De syv containere på Hans Rømer Skolen:

Træ til genanvendelse

Metal

Papir og pap

Glas

Porcelæn

Småt elektronik

Tekstil