Foto: Jens-Erik Larsen

Campus Bornholm har nu varslet fire afskedigelser

Campus Bornholm har i dag varslet hel eller delvis afskedigelse af fire fastansatte lærere på de gymnasiale uddannelser. Derudover forventes der et færre antal vikarer i de kommende år.

Det oplyser uddannelsesinstitutionen i en pressemeddelelse.

Fyringerne kommer – som tidligere omtalt – fordi der er blevet færre elever. Campus Bornholm har siden 2015 oplevet et fald i antallet af elever på de gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX og HF) på cirka 200.

– De aktuelle prognoser peger endvidere på, at elevantallet ikke vil stige i de kommende år, lyder det fra Campus Bornholm.

For at tilpasse sig det faldende elevtal har Campus Bornholm fundet det nødvendigt at nedbringe antallet af årsværk på de gymnasiale uddannelser fra cirka 67 til cirka 63 fra skoleåret 2020-21.

– Med den aktuelle nedbringelse af antallet af årsværk tilpasser vi vores kapacitet til denne udvikling, lyder det fra Campus Bornholm.

Der er nu en høringsperiode frem til 31. januar, hvor de berørte undervisere og deres faglige organisationer har mulighed for at komme med indsigelser, oplyser campus.