Borgmester Winni Grosbøll. Arkivfoto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Borgmesteren: Vi er forpligtet til at sikre, at der er en arbejdsstyrke

– Jeg har det sådan, at man skal arbejde på at få tilflyttere til Bornholm, punktum.

Sådan siger borgmester Winni Grosbøll i en kommentar til artiklen, hvor professor Kurt Houlberg blandt andet slår fast, at ”der rent økonomisk set kan være fordele ved at tiltrække ældre borgere”.

– Det er meget svært at regne i, hvilke aldersgrupper og mennesker man bør få til Bornholm, fortsætter hun.

– Tilflytning til Bornholm er som udgangspunkt godt, og det gælder også de ældre. Jeg har også tidligere sagt, at man jo ikke ville kunne drive det bornholmske samfund uden en stor gruppe af mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet, men som er frivillige i medborgerhuse, på kunstmuseet, i teatret, i vores kulturhuse, i byforeninger og så videre. Så ud over den økonomi, som vi snakker om, er der jo også en lokalsamfundsmæssig effekt, som vi lægger vægt på – de bidrager rigtig meget til samfundet.

– Det er også rigtigt, at sundhedstilstanden blandt ældre er en anden end for årtier tilbage. Det at blive 70 i dag og gå på pension betyder ikke nødvendigvis, at man ikke længere er et aktiv for samfundet, for det er du oftest. Så som sådan er det ikke nyt, men det er da rigtigt, at de kommende generationer, hvoraf nogle sidder med store friværdier og har haft job, hvor de også har haft private pensionsopsparinger, også økonomisk set bliver et stort aktiv for kommunerne.

– Men de kommer også på sigt til at være med til at skævvride kommunerne, for hvis du ser på de bornholmske ældre, som i dag forlader arbejdsmarkedet, til sammenligning med eksempelvis Rudersdal, Gentofte og så videre, hvor du har store friværdier og godt betalte job med private pensionsopsparinger, så bliver der stor forskel. Og det er jo også det, Kurt Houlberg siger – der er stor forskel på en plus 65-årig fra Rudersdal og en plus 65-årig fra Ishøj, der flytter til Bornholm. Så det er nok svært meget kalkuleret at gå efter det ene eller det andet, jeg tror bare, man skal konstatere, at tilflytning er godt, siger borgmesteren.

Men det åbner vel et vist perspektiv, når han siger, at de kommende generationer af ældre nationalt set er så økonomisk polstrede, at de stort set kommer til selv at betale det gilde, som man har gået og jamret lidt over i forhold til ældrebyrden?

– Ja, det vil jeg sige. Det er også første gang, jeg har set det udtrykt så præcist på nationalt plan, siger Winni Grosbøll.

– Men jeg vil også sige, at når vi meget gerne vil tiltrække yngre mennesker, så er det også, fordi vi kan se, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, når de ældre på Bornholm trækker sig tilbage. Det er der mange, der gør i disse år, og vi har ikke særlig store årgange af unge bornholmere. Men vi har en forpligtelse til hele tiden at sørge for, at der er en arbejdsstyrke til vores virksomheder, ellers kan det ikke løbe rundt. Så det er vores allerstørste udfordring.

Kunne det få dig til at ønske at ruske Rune Holm og Tilflytterservice generelt og sige, at de godt må gøre det lidt mere attraktivt for ældre, velbeslåede pensionister at flytte til Bornholm?

– Jeg tror, set fra mit skrivebord, at det er fornuftigt, at vores hovedfokus i den delvist kommunalt finansierede Tilflytterservice ligger på at målrette vores indsats de steder, hvor vi ved, at det kan bidrage til at forny vores arbejdsstyrke. Altså på de videregående uddannelser og hos de faglærte grupper i forhold til at at få yngre børnefamilier hertil, siger Winni Grosbøll.

– Men det udelukker ikke, at jeg også rigtig gerne vil byde pensionister velkommen.

 

 

Rune Holm: Det ville kræve flere midler

Rune Holm fra Tilflytterservice slår fast, at han griber ud efter alle, der henvender sig til ham, i forhold til  at hjælpe dem til at flytte til Bornholm.

– Det er ikke så meget ældre eller gamle mennesker, jeg hører fra, siger han.

– Men jeg gør selvfølgelig opmærksom på os så meget, som jeg nu kan, inden for de rammer jeg har.

Kunne man forestille sig en specifik kampagne målrettet ældre mennesker med styr på økonomien?

– Det kunne man godt, men så skulle vi ha’ midler til en målrettet kampage for dem i den tredje alder i landsdækkende aviser eller lignende. Men den slags er dyrt, og vi ville ikke kunne gøre det på vores nuværende budget. Vi har faktisk næsten ingen midler til kampagner af den slags, siger Rune Holm.