Retten fandt det bevist, at ejendommen i Skolegade 6 har været lejet ud ulovligt, hvilket udløste en bøde og konfiskering af 20.000 kroner. Foto: Berit Hvassum

Husejer får bøde for ulovlig udlejning – kommunen har bunke af sager på vej

I går, tirsdag, blev der ved retten i Rønne afsagt dom i en sag om overtrædelse af planlovens paragraf 64 og Bornholms Regionskommunes lokalplan 027.

Sagen drejede sig om en ejendom i Skolegade 6 i Allinge, og ejeren af huset blev idømt en bøde på 8.000 kroner og fik konfiskeret et beløb på 20.000 kroner, som retten fandt bevist, at ejeren havde tjent efter at have lejet huset ud i strid med reglerne i 2017 og 2018.

Ejendommen er ejet af H4 arkitekter, som har adresse på Frederiksberg.

Anders Henriksen, som ejer H4 arkitekter fortæller, at der bor en lejer i ejendommen, men der ud over har han ikke nogen kommentarer hverken til dommen eller til sagen i det hele taget.

Det var Bornholms Regionskommune, som havde anlagt sagen, og flere lignende sager er på vej i retten i den kommende tid.

Byforening glæder sig over fokus 

Det glæder bestyrelsen i Allinge-Sandvig Byforening, for problematikken med tomme huse og ejere, der ikke overholder kommunens regler omkring bopælspligt og udlejning af huse er et fokuspunkt i Allinge, ligesom det også er i flere af de andre kystbyer på nord- og østlandet.

Anne-Mette Stampe fra Allinge-Sandvig Byforening siger:

– Vi er meget tilfredse med, at kommunen tager det her alvorligt, for det er et stort problem for en by som Allinge, hvis der er for mange sorte vinduer. Hvis der ikke bor mennesker i husene, så mangler vores butikker omsætning hen over året, og i sidste konsekvens risikerer de at måtte lukke. Så det kan få store konsekvenser for en by som vores, vi er sårbare overfor, at folk ovrefra køber huse i byen og ikke bor i dem.

 

Hvis man køber et hus med
nærmest nul procent i rente,
så kan man finansiere husets
drift bare ved at leje det ud nogle
få dage, og så kan man have et
gratis hus stående resten af året,
og det er da fristende

 

Umiddelbart fremgår det ikke af de tilgængelige papirer, hvordan præcis der er sket ulovlig udlejning af huset i Skolegade 6, men Allinge-Sandvig Byforening er bekendt med, at nogle udlejere lejer deres huse ud til en person hen over året på den betingelse, at vedkommende rykker ud af lejemålet, så udlejeren selv kan bruge huset om sommeren eller i perioden omkring Folkemødet.

Der ud over er de lave renter med til at puste til problematikken, mener hun:

– Situationen er jo den, at hvis man køber et hus med nærmest nul procent i rente, så kan man finansiere husets drift bare ved at leje det ud nogle få dage, og så kan man have et gratis hus stående resten af året, og det er da fristende. Derfor er det meget vigtigt, at kommunen bliver ved med at følge op på sagerne.

Kommunens jurist Michael Lodberg oplyser, at der er en række lignende sager på vej i den kommende tid. Alene inden for den kommende måneds tid kommer syv sager for retten.