Pibeænder og spidsænder. Foto: Sune Riis Sørensen

Ornitologer i klage: Helikopteren generer fuglene

Formanden for Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling Kåre Kristiansen er ikke tvivl om, at helikopterflyvning i nærheden af steder, hvor vadefugle opholder sig, generer fuglene.

– Fuglene vænner sig ikke bare lige til, at der stryger sådan noget hen over hovedet på dem, siger formanden for DOF Bornholm.

Foreningen henvendte sig i øvrigt til kommunen i august 2019 netop angående helikopterflyvning i nærheden af et vadeområde. Dog ikke det i Hasle, men på Salthammer Odde ved Snogebæk Havn, hvor DOF-Bornholm vurderer, at vadefuglene er voldsomt generet af flyvningen.

”I de sidste år har selskabet Skyfox tilbudt helikopterrundflyvning en dag om ugen i hele juli og starten af august, og har startet og landet dagen igennem fra området lige op til stranden. Det har den effekt på fuglelivet, at fuglene flygter fra stedet, hver gang helikopteren starte og lander – sådan ca. hvert 10. minut mid på dagen”, skrev DOF Bornholm blandt andet i sin henvendelse til kommunen.

Det er det samme syn, som nærmeste nabo til helikopterpladsen i Hasle, Søren Koefoed med adresse på Søndre Bæk 6, har konstateret. Og formanden for DOF-Bornholm er enig.

– Det er jo fuldstændig det samme, men der er bare ikke helt den samme mængde af vadefugle. Men fuglene er generet af det, og de ryger op, når helikopteren kommer hen over dem, siger Kåre Kristiansen.

Kommunen orienteret

DOF-Bornholm har i forbindelse med flyvningerne i Snogebæk bedt kommunen om at tilgodese placeringen af næste års flyvninger, og konklussionen på det svar er, at kommunen har brug for dokumentation. Således skriver kommunen blandt andet:

”Bornholms Regionskommune har brug for mere viden om, hvordan helikopterflyvningen påvirker fuglelivet ved Salthammer Odde, hvis kommunen skal kunne inddrage hensyn til fuglelivet i sagsbehandlingen af en kommende anmeldelse af helikopterflyvning. Påvirkningen fra helikopterflyvningen skal ses i forhold til andre forstyrrelser, der forekommer i området som f.eks. hundeluftning, sejlads i båd og kajak, havnefest mm.”

”Når/hvis Bornholms Regionskommune modtager en anmeldelse af helikopterflyvning til sæsonen i 2020, vil kommunen sende anmeldelsen i høring hos DOF-Bornholm og DN-Bornholm, ligesom Natur- og Miljøudvalget vil blive orienteret. Foreningerne opfordres i den forbindelse til at uddybe deres vurdering af helikopterflyvningens påvirkning på fuglelivet.”

– De har taget vores henvendelse alvorlig, siger Kåre Kristiansen om kommunens svar og tilføjer.

– Der er jo forskelligt rettede interesser, så kommunen kan jo ikke bare beslutte noget, uden at vi dokumentere, hvad det er, vi ser, siger Kåre Kristiansen.

Fremadrettet vil DOF-Bornholm ikke gøre noget i forhold til helikopterflyvningen i Hasle, men problematikken er i virkeligheden den samme, mener formanden.

– Hvis vi kunne få lukket Salthammer for helikoptere, så vil vi være meget glade, men vi synes bestemt ikke, det er lykken, at de er i Hasle, slutter Kåre Kristiansen.